septembrie 27, 2021

Au fost lansate noi masuri de finantare cu fonduri europene

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (DGP-AMPOPAM) a lansat de curand o noua sesiune de depunere pentru sase masuri de finantare cu fonduri europene.

Va prezentam in cadrul acestui articol masurile prin care puteti accesa bani europeni pana la data de 7 octombrie.

Masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit

Aceasta masura are la baza obiectivul specific al UE in ceea ce priveste sporirea competivitatii si a viabilitatii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scara mica si îmbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de maxim 50% din valoarea totala eligibila rezultata din bugetul previzionat in planul de afaceri pentru fiecare operatiune si nu depaseste suma maxima de 75.000 Euro.

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinantarea investitiei, in cuantum de minim 50%.

Pentru sesiunea din acest an Masura I.6 dispune de o alocarea financiara de 3.600.000 euro.

Masura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitatii si adaposturi – Investitiile menite sa îmbunatateasca infrastructura porturilor de pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de debarcare, investitiile pentru construirea sau modernizarea adaposturilor pentru îmbunatatirea sigurantei pescarilor, inclusiv investitiile în instalatiile de colectare a deseurilor si a deseurilor marine

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totala eligibila rezultata din bugetul previzionat in planul de afaceri, este de:

  • 100% din cheltuielile eligibile totale, pentru organisme de drept public
  • 75% din cheltuielile eligibile totale, pentru organizatii de producatori, asociatii de organizatii de producatori sau organizatii interprofesionale
  • 60% din cheltuielile eligibile totale pentru organizatii de pescari sau de alti beneficiari colectivi
  • 50% din cheltuielile eligibile totale, pentru alte tipuri de beneficiari privati

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 8.971.200 de euro. Contributia FEPAM in cadrul operatiunii este de 6.728.400 de euro iar contributia publica nationala este de 2.242.800 de euro.

Masura II.2 – Investitii productive în acvacultura

Masura se incadreaza in obiectivul specific al UE 2.2: Sporirea competitivitatii si a viabilitatii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.

Pentru Masura II.2 – Investitii productive în acvacultura alocarea financiara este de 40.000.000 euro.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat este de:

  • 50% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG-urilor cu activitate economica in domeniul pisciculturii.
  • 30% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-urilor si ING-urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturii.

Masura II.10 – Acvacultura care furnizeaza servicii de mediu (NATURA 2000)

Intensitatea ajutorului public este de 100% din valorea compensatiei, in conformitate cu art. 95, alin. 2, litera e din Regulamentul UE nr. 508/2014, din care 75% contributia comunitara din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si 25% contributia publica nationala.

Masura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare) – Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri)

Alocarea financiara totala indicativa pentru Masura III 2 este de 42.315.000 euro.

Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil aplicat cererilor de finantare depuse in cadrul Strategiilor, de catre beneficiarii selectati de FLAG:

  • maxim 50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri

Exceptii: 100% din cheltuielile eligibile ale operatiunii cand beneficiarul este un organism de drept public sau o intreprindere cu gestionarea unor servicii de interes economic general. O alta exceptie: 90% din cheltuielile eligibile totale atunci cand operatiune asigura accesul publicului la rezultatele sale.

Masura IV.4 – Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura

Masura face parte din obiectiv specific 5.2: Incurajarea investitiilor in sectoarele de marketing si procesare, alocarea financiara pentru perioada de programare 2014-2020 fiind de 13.600.000,00 Euro, fara TVA.

Intensitatea maxima a ajutorului public este de 50% din valoarea totala eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil), contributia solicitantului fiind in cazul acestei masuri de minim 50% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinantarea investitiei, in cuantum de minim 50%.

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 este instrumentul de aplicare a Politicii Comune de Pescuit si a Politicii Maritime Integrate si finanteaza POP-AM, care se inscrie in viziunea Strategiei Europa 2020 sprijinind cresterea competitivitatii, durabilitatea activitatilor de pescuit si de acvacultura, dezvoltarea locala a zonelor pescaresti si activitati privind afacerile maritime.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE