Atestatul de producător i-a încurcat pe fermierii din sectorul ecologic

Facebook
Twitter

În ședința de Guvern din data de 29 aprilie 2015 a fost adoptată o Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2014 a fost instituită schema privind acordarea de plăţi suplimentare exploataţiilor vegetale cuprinse între 0,30 ha – 5 ha inclusiv și 5,1 ha – 20 ha inclusiv, înregistrate în sistemul de agricultură ecologică. Printre documentele care însoțesc cererea pentru ajutorul de minimis, în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, se numără și certificatul de producător emis în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, a fost înlocuit certificatul de producător cu atestatul de producător, astfel s-au creat unele situaţii în care potenţialii beneficiari  nu au mai putut depune cereri până la termenul prevăzut de 7 noiembrie 2014, ajungându-se la număr de circa 7.600 cereri (80%) din numărul estimat.

De asemenea, perioada scurtă de efectuare a plăților prevăzută în H.G nr.864/2014, respectiv începând cu data de 2 decembrie 2014, urmată de zilele libere aferente sărbătorilor de iarnă a determinat neefectuarea plăților beneficiarilor ajutorului de minimis, astfel Hotărârea nr.864/2014 nu a mai produs efecte juridice.

În scopul corelării prevederilor HG nr. 864/2014 cu prevederile Legii nr 145/2014, prin prezentul act normativ a fost necesară introducerea unei noi etape de depunere a cererilor, respectiv în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute în H.G nr.864/2014.

Actul normativ a fost completat cu dispoziții referitoare la resursele financiare aplicării schemei de minimis, respectiv  bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2015.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE