Atentie, crescatori de animale! O noua metoda de a obtine mai rapid finantarea

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii Platilor Nationale Directe Complementare in sectorul zootehnic la speciile bovine si ovine/ caprine;

Finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS).

Societati comerciale, asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, persoane fizice autorizate si asociatii de fermieri, constituite conform legii;

Caracteristicile garantiei:

Acopera maximum 80% din valoarea finantarii acordate de catre institutiile finantatoare;

Este legata de o tranzactie financiara specifica, de o suma maxima fixata si o durata limitata;

Se acorda pentru creditele contractate de beneficiarii care nu se afla in dificultate financiara.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN este o institutie financiara nebancara, avand ca unic actionar statul, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.

FNGCIMM acorda garantii sectorului agricol din surse proprii si din surse in administrare acordate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Beneficiarii subventiilor de stat din domeniul agriculturii, in baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pentru:

Finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii Masurii 215- plati privind bunastarea animalelor – pasari si porcine;

Beneficiari eligibili ai masurilor finantate din PNDR:

Beneficiari privati ai axei LEADER.

121 “Modernizarea exploatatiilor agricole”;

123 “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole forestiere”;

312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”;

313 “Incurajarea activitatilor turistice”.

* Garantiile se acorda in baza Capitolului VIII – Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar, cu modificarile si completarile ulterioare din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Beneficiari eligibili ai masurilor finantate din POP:

Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit (FLAG);

Beneficiarii privati de tipul societatilor comerciale constituite in baza Legii nr.31/1990, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale.

* Garantiile se acorda in baza prevederilor OG nr. 20/2013.

Garantare pentru credite de investitii si pentru incasarea avansului de la AFIR si AM-POP*

Caracteristicile garantiei:

Se acorda sub forma scrisorilor de garantare pentru scrisorile de garantie bancara necesare pentru acordarea avansurilor pentru solicitantii privati, ale caror cereri de finantare au fost selectate de catre AM POP sau care prezinta contracte de finantare incheiate cu AFIR;

Se acorda pentru creditele de investitii necesare realizarii proiectelor cofinantate din FEADR;

Fondul garanteaza pana la 80% din valoarea finantarii.

Avantajele garantiilor oferite de FNGCIMM

Comisioane reduse la acordarea garantiilor pentru proiectele finantate din fonduri europene;

Eliminarea principalei cauze de respingere a cererii de credit – lipsa garantiilor proprii;

FNGCIMM preia partial riscul de credit;

Simplitate si rapiditate in acordarea garantiilor.

Conditii minime de accesare pentru beneficiari

Au contract de finantare incheiat cu AMPNDR / AMPOP;

Se incadreaza in criteriile de eligibilitate ale finantatorului;

Nu se afla in dificultate financiara, in sensul prevederilor Comunicarii Comisiei Europene cu privire la aplicarea art.

87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii (2008/C 155/02).

* Garantiile se acorda in baza: OUG nr.43 / 2013 , cu modificarile si completarile ulterioare

Garantia poate fi in procent de pana la:

50% din valoarea creditului acordat pentru achizitia de terenuri agricole;

80% din valoarea microcreditului acordat pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si a productiei agricole.

Garantia se acorda pentru:

Credite destinate achizitionarii de terenuri agricole;

Credite acordate fermierilor pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si a productiei agricole;

Microcredite acordate fermelor de familie pentru realizarea investitiilor ȋn domeniul agricol, de pana la 15.000 de Euro/beneficiar, precum si pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea productiei agricole de pana la 25.000 de Euro/beneficiar.

Beneficiari eligibili: Fermele de familie definite ca exploatatii agricole apartinand persoanelor fizice in calitate de producatori agricoli individuali inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole sau inregistrati ca persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, infiintate potrivit legislatiei in vigoare, care produc pentru consumul propriu, iar, dupa caz, comercializeaza surplusul.

Caracteristicile garantiei:

Valoarea maxima este de 2,5 mil Euro/ beneficiar;

Procentul de garantare poate fi de pana la 80% din valoarea creditului;

Perioada de acordare a garantiei este corelata cu durata creditului.

Garantare pentru investitii in activitatea de procesare agricola

Beneficiari eligibili:

IMM-uri organizate ca societati comerciale, asociatii agricole, asociatii de fermieri, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale.

FNGCIMM este unicul gestionar al Schemei de garantii pentru creditele bancare pentru beneficiarii selectati ai Programului Operational pentru Pescuit (POP) Garantia FNGCIMM se acorda beneficiarilor selectati de Autoritatea de Management POP, in vederea obtinerii de instrumente financiare pentru cofinantarea proiectelor.

Garantare pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si a fermierilor*

Valoarea maxima este de 2,5 mil Euro/ beneficiar;

Procentul de garantare poate fi de pana la 80% din valoarea creditului.

* Valoarea garantiilor nu poate depasi suma de 2.500.000 Euro

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE