Asociaţia GAL Bazinul Dornelor: Investiţii în turism, infrastructura satelor, formare profesională și afaceri rurale

Facebook
Twitter

Asociaţia „Grupul de Acţiune Local Bazinul Dornelor” (GAL Bazinul Dornelor) a fost înfiinţată în 2011 și are în componenţă comunele sucevene Panaci, Șaru Dornei, Dorna Arini, Crucea, Coșna, Dorna Candrenilor, Poiana Ștampei, Iacobeni, Ciocănești, Cârlibaba, orașul sucevean Broșteni și comuna Bilbor, din judeţul Harghita.

Asociaţia promovează dezvoltarea durabilă a teritoriului Bazinului Dornelor şi a localităţilor limitrofe, cu implicarea factorilor interesaţi privaţi şi publici, prin acţiuni care să permit valorificarea capacităţilor și resurselor umane, naturale şi culturale locale.

Prin Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Bazinul Dornelor” au fost active următoarele măsuri ale PNDR 2007-2013:

  • M 111 – Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștinţe;
  • M 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere;
  • M221 – Prima împădurire a terenurilor agricole;
  • M 312 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi;
  • M 313 – Încurajarea activităţilor turistice;
  • M 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia și populaţia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale;
  • M 421 – Implementarea proiectelor de cooperare.

Până în noiembrie 2014, la GAL Bazinul Dornelor au fost deschise opt sesiuni de depunere de proiecte (ultima dintre acestea fiind încă activă, pentru măsurile 322 și 421). Au fost semnate 27 de contracte în valoare de 2.156.528 euro, reprezentând aproximativ 94,23% din totalul alocat pentru Asociaţia GAL Bazinul Dornelor. Proiectele vizează, printre altele: modernizarea prin dotări a structurilor turistice, achiziţia de echipamente pentru activităţi recreative, schimbarea de destinaţie din casă de locuit în pensiune agroturistică, modernizarea unui drum comunal, înfiinţarea și construcţia unei grădiniţe cu program normal.

Printr-o abordare integrată, care a presupus investiţii la patru obiective, a fost vizată și dezvoltarea unei comune: au fost avute în vedere amenajarea Căminului Cultural, a unui after-school, extinderea reţelei electrice într-un cătun din comună, reabilitarea termică a clădirii primăriei).

Alte proiecte au prevăzut achiziţia de utilaje, amenajarea și promovarea parcului de turism activ – Bazinul Dornelor (prin crearea unei infrastructuri specifice turismului montan, achiziţia de echipamente și realizarea de facilităţi de informare și promovare), formarea profesională de scurtă durată, construirea unei pensiuni agroturistice etc.

Contractele semnate sunt în curs de derulare, iar până în noiembrie 2014 a fost finalizată o investiţie de 139.608 de euro nerambursabili, în Comuna Poiana Ștampei, prin Măsura 322. Proiectul a vizatmodernizarea unui tronson al unui drum comunal din satul Prăleni. Anterior, această secţiune a drumului era compusă din pietriș amestecat cu pământ. În urma inundaţiilor din vara anului 2010, podul de lemn peste pârâul Dorna a fost distrus în totalitate de ape, circulaţia pietonală realizându-se pe un pod provizoriu din lemn, iar traficul auto prin vad. Prin această investiţie a fost refăcut și podul, care este acum unul solid, din beton.

Realizarea acestei căi de acces modernizate pentru locuitorii din Prăleni, comuna Poiana Stampei, are influenţe benefice asupra activităţilor productive din zonă, precum și asupra locuitorilor, care pot ajunge mai ușor și în condiţii de siguranţă în centrul comunei și la DN17.

În perioada imediat următoare se vor finaliza încă două proiecte prin Măsura 322: proiectul comunei Coșna, de modernizare a patru drumuri comunale, în valoare de 131.799 de euro finanţare nerambursabilă și cel al comunei Cîrlibaba, ce presupune modernizarea a trei drumuri comunale, care beneficiază de o finanţare nerambursabilă în valoare de 121.854 de euro.

O investiţie importantă este și cea din comuna Dorna Arini, respectiv construcţia unei grădiniţe cu program normal, cu o valoare nerambursabilă de 196.957 de euro. Investiţia este o necesitate, întrucât în prezent grădiniţa funcţionează la etajul primăriei, spaţiul este insuficient și periculos pentru copiii de vârstă preșcolară.

Alte investiţii prevăzute de proiectele depuse la Asociaţia GAL Bazinul Dornelor vizează domeniul turismului, în special construcţia de pensiuni turistice/agroturistice.

„Am depus un proiect la GAL Bazinul Dornelor pentru construcţia unei pensiuni agroturistice, întrucât am considerat că zona Neagra Șarului are resurse naturale de o frumuseţe inestimabilă care trebuie valorificate la maximum. Turistul caută liniște, relaxare și vrea să consume produse

cât mai naturale, iar la noi are toate șansele să se simtă bine alături de cei dragi. Îndemn pe toţi cei care au posibilitatea să investească în mediul rural, pentru că avem forţă de muncă și avem și resurse naturale care să ne ajute să ne putem în valoare regiunea”, spune unul dintre beneficiari, Maria Candrea din satul Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei, citat de revista România Rurală.

Candrea Maria a depus o cerere de finanţare pentru construcţia unei pensiuni agroturistice, în valoare totală de 106.000 de euro, din care 90.100 de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE