fan

Asigurări agricole de la Groupama

Facebook
Twitter

În portofoliul francezilor de la Groupama au fost incluse 3 tipuri de asigurări pentru agricultorii persoane juridice, care acoperă riscurile legate de animale, păsări şi peşti, utilaje şi culturi. 

Asigurarea agricolă pentru animale, păsări şi peşti

Cine poate beneficia de asigurare?

Asigurarea agricolă pentru animale se adresează persoanelor fizice care deţin animale în gospodărie, dar şi persoanelor juridice care gestionează ferme zootehnice. Asigurarea agricolă pentru păsări şi peşti se adresează exclusiv persoanelor juridice care deţin sau gestionează ferme avicole sau piscicole.

Ce se asigură?

Obiectul asigurării îl constituie efectivele de bovine, suine, ovine şi caprine. Asigurarea poate include şi poliţe specializate pentru fermele avicole şi piscicole.
 
Ce riscuri sunt acoperite?

În baza Asigurării agricole pentru animale şi păsări primiţi despăgubiri băneşti pentru cazurile de moarte a animalelor datorată bolilor de orice fel (cu excepţia celor reglementate prin lege) şi accidentelor, inclusiv calamităţi naturale.

Pentru fermele avicole, se despăgubeşte furtul prin efracţie şi  moartea păsărilor produsă de incendiu, trasnet, explozie, prabusirea cladirii, temperaturi scazute, asfixiere, avariile accidentale ale instalatiilor de climatizare, intoxicatii cu medicamente.

Asigurarea pentru fermele piscicole acoperă moartea peştilor cauzată de inundaţie, prăbuşire/alunecare de teren, furtună/uragan, cutremur, îngheţ, secetă, poluare accidentală, furt, anumite boli în funcţie de specie. În baza unei clauze speciale se poate asigura şi echipamentul tehnic piscicol.

Asigurarea agricolă pentru utilaje

Cine poate beneficia de asigurare?
Asigurarea agricolă pentru utilaje este destinată persoanelor fizice sau juridice care deţin autovehicule autopropulsate sau utilaje ataşate ori trase de acestea, nesupuse înmatriculării.
Ce se asigură?

Se pot asigura tractoare agricole, combine, semănători, încărcătoare, motostivuitoare, pluguri, grape, discuri şi toată gama de uneltele mecanice folosite de aceste utilaje.

Ce riscuri sunt acoperite?

Autovehiculele dumneavoastră sunt asigurate împotriva accidentelor, furtului, fenomenelor naturale, incendiilor sau exploziilor. Asigurarea mai acoperă şi cheltuieli de transport a autovehiculului avariat, cheltuieli de limitare a pagubei sau daunele produse pentru salvarea bunul asigurat. Puteţi opta şi pentru asigurarea împotriva unor riscuri speciale (riscuri socio-politice, de exemplu) sau pentru acoperirea răspunderii civile pentru daunele provocate altor persoane de utilajul asigurat.

Asigurarea agricolă pentru culturi

Cine poate beneficia de asigurare?

Asigurarea agricolă este destinată oricărei persoane fizice sau juridice care exploatează un teren agricol.
 
Ce se asigură?

Sunt asigurate culturile de grâu, orz, orzoaică, rapiţă, floarea-soarelui, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, muştar, soia etc, dar şi livezile de pomi fructiferi şi plantaţiile de viţă-de-vie.

Ce riscuri sunt acoperite?

Asigurarea agricola acoperă următoarele riscuri: grindină, incendiu (din orice cauză), furtună / uragan, ploaie torenţială, prăbuşire / alunecare de teren cultivat, îngheţ târziu de primăvară şi îngheţ timpuriu de toamnă.

Extra acoperire a riscurilor.

Daca încheiaţi o poliţă de asigurare puteţi beneficia de facilităţile acordate agricultorilor de legislaţia în vigoare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE