Asigurări agricole de la Euroins

Facebook
Twitter

Societatea de asigurări Euroins oferă 3 tipuri de asigurări fermierilor,  care acoperă riscurile aferente culturilor şi creşterii animalelor.

Asigurarea culturilor agricole, rodului viilor, pomilor fructiferi şi hameiului

Ce se asigură:

 • culturile agricole,
 • rodul viilor, pomilor fructiferi şi hameiului, pentru riscurile specificate şi acoperite potrivit opţiunii Asiguratului cu acordul EUROINS,
 • culturile de cereale, plante tehnice, plante medicinale şi aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutreţ, cartof şi legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor şi hameiului, arbuşti fructiferi, căpşun, culturile din sere, solarii şi răsadniţe, pepinierele, plantaţiile de portaltoi.

Ce riscuri sunt acoperite:

 • îngheţ târziu de primavără;
 • grindină;
 • ploaie torenţială;
 • furtună/vijelie;
 • incendiu din orice cauză;
 • alunecare/prăbuşire/surpare de teren cultivat;
 • îngheţ timpuriu de toamnă.

Se asigură culturile agricole, rodul viilor, pomilor fructiferi şi hameiului numai pe teritoriul României/Uniunii Europene.

Perioada de asigurare pentru culturi, în cadrul anului agricol, este sezonul agricol corespunzător perioadei de vegetaţie specifice speciei/soiului/hibridului plantei cultivate.
Asigurarea poate fi încheiată oricând în cursul anului, dar cel puţin cu o lună înaintea începerii recoltării culturii asigurate şi este valabilă pentru anul agricol în curs.

Cum se încheie asigurarea:

Într-un an agricol, contractul de asigurare poate fi încheiat astfel:

 • până la data de 15 decembrie, pentru culturile însămânţate în toamnă, care intră sub incidenţa Legii nr. 381/2002;
 • până la data de 1 martie, pentru rodul plantaţiilor de vii şi pomi, asigurate la grupa de riscuri „Standard”;
 • până la data de 31 mai, pentru culturile de primăvară şi rodul plantaţiilor de vii şi pomi, care intră sub incidenţa Legii nr. 381/2002;
 • până la legarea definitivă a rodului, pentru plantaţiile asigurate la grupa de riscuri “standard redus” – grindină, ploi torenţiale, furtuni/vijelii;

Cum plăteşti

Prima tarifară, pe baza căreia se calculează prima de asigurare, reprezintă un anumit procent din suma asigurată. Prima de asigurare se stabileşte pentru un an agricol, indiferent de data încheierii asigurării. Prima de asigurare se poate achita integral la încheierea contractului de asigurare sau în rate, în numerar pe baza de chitanţă sau prin ordin de plata în contul EUROINS.

Suma asigurată se stabileşte de către Asigurat împreună cu EUROINS, astfel:

 • până la nivelul cheltuielilor cu lucrările mecanizate, lucrările manuale şi materialele necesare pentru realizarea producţiei înscrise în contractul de asigurare, denumite în continuare cheltuieli tehnologice directe de producţie (exclusiv cheltuielile de recoltare) conform Devizului tehnologic al culturii asigurate, care se anexează şi face parte integrantă din contractul de asigurare;
 • la preţul de valorificare al producţiei prevăzut în Contractul de livrare, care se anexează şi face parte integrantă din contractul de asigurare.

Asigurarea culturilor agricole

Ce se asigură

 • culturile agricole, rodul viilor, pomilor fructiferi şi hameiului, pentru riscurile specificate şi acoperite potrivit opţiunii Asiguratului cu acordul EUROINS.
 • în asigurare pot fi cuprinse culturile de cereale de toamnă (grâu, secară, triticale, orz, orzoaică), cereale de primavară (ovăz, orzoaică, porumb, sorg boabe, mei), plantele tehnice, leguminoase şi uleioase (sfecla de zahăr sau furajeră, floarea soarelui, rapiţa de toamnă sau de primavară, soia, fasole boabe, mazare boabe). Nu se asigură culturile semincere sau destinate furajării.

Ce riscuri sunt acoperite:

 • îngheţ târziu de primavără;
 • grindină;
 • ploaie torenţială;
 • furtună/vijelie;
 • incendiu din orice cauză;
 • alunecare/prăbuşire/surpare de teren cultivat;
 • îngheţ timpuriu de toamnă.

Se asigură culturile agricole, rodul viilor, pomilor fructiferi şi hameiului numai pe teritoriul României/Uniunii Europene.

Perioada de asigurare pentru culturi, în cadrul anului agricol, este sezonul agricol corespunzător perioadei de vegetaţie specifice speciei/soiului/hibridului plantei cultivate.
Asigurarea poate fi încheiată oricând în cursul anului, dar cel puţin cu o lună înaintea începerii recoltării culturii asigurate şi este valabilă pentru anul agricol în curs.

Cum plăteşti:

Primele de asigurare se achită anticipat şi integral, pentru întreaga perioadă menţionată în poliţă şi se stabilesc în funcţie de suma asigurată.

Culturile se asigură la valorile declarate de Asigurat şi agreeate de reprezentantul EUROINS, în funcţie de cheltuielile tehnologice directe de producţie preluate din devizele tehnologice pe culturi.

Asigurarea animalelor

Ce se asigură:

 • animalele sănătoase, pe bază de certificat de sănătate eliberat de medicul veterinar de la circumscripţia sanitar-veterinară teritorială.
 • Se pot asigura următoarele specii şi categorii de animale, astfel:
 1. bovine şi bubaline cu vâsta cuprinsă între 21 zile si 6 luni;
 2. bovine şi bubaline cu vâsta cuprinsă între 6 luni şi 8 ani ;
 3. ovine,caprine cu vârsta cuprinsă între 1an şi 5 ani, precum şi miei la îngrăşat;
 4. porcine pentru reproducţie cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani;
 5. porcine la îngrăşat cu greutatea cuprinsă între 30 kg şi 140 kg;
 6. scroafe cu purcei până la înţărcare;
 7. tineret porcin, de la inţarcare pana la 30 kg;
 8. cabaline de tracţiune cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 10 ani;
 9. cai de rasă din herghelii cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 8 ani, precum şi cai de curse cu vârsta cuprinsă între 1,5 ani şi 4 ani;
 10. stupi cu albine;
 11. păsări de toate categoriile (găini outoare, găini pentru reproducţie, tineret pentru reproducţie, pui de carne etc.);
 12. struţi, fazani, raţe, gâşte, bibilici, prepeliţe, curci;
 13. melci în crescătorie;
 14. peşti în crescătorie.

Ce riscuri se asigură:

 • bolile chirurgicale, obstetricale, interne care alterează starea de sănătate a animalelor şi duc la moartea animalelor sau la sacrificarea de necesitate, dispusă de medicul veterinar de stat în urma constatării unei boli asigurate, care pune în pericol viaţa animalului.
 • Se pot acoperi prin asigurare accidentele provocate de:
  • meteorizarea acută/umflarea animalelor din cauza furajelor, numai cu asistenţă veterinară autorizată (medicul veterinar de stat din raza teritorială pentru persoane fizice sau medicul veterinar abilitat pentru persoana juridică respectivă);
  • atacul animalelor sălbatice,
  • muşcătura şerpilor,
  • înţepătura insectelor veninoase;
  • leziuni interne provocate de înghiţirea unor obiecte, cu excepţia leziunilor de reticulită sau pericardită traumatică;
  • urmările castrării sau altor operaţii şi tratamente efectuate de veterinari autorizaţi;
  • distocia/fătarea grea, numai cu asistenţă veterinară autorizată;
  • otrăvirea/intoxicarea subită cu ierburi, cu substanţe toxice ori medicamentoase, pe baza constatării medicului veterinar;
  • inundaţii din ploi torenţiale (o cantitate mare de apă care inundă ferma, pătrunde în hale/grajduri şi provoacă moartea animalelor);
  • revărsări ale apelor curgătoare cu albii regularizate (o cantitate mare de apă care se deplasează în afara albiei fireşti a apei curgătoare, ca urmare a creşterii bruşte a debitului acesteia);
  • incendiul provocat de descărcări electrice naturale (trăsnet) sau cauzate de instalaţia electrice a adăposturilor, determinată de acţiunea directă a descărcărilor electrice naturale;
  • furtuna(viteza vântului sub 80 km/h);
  • cutremurul de pământ;
  • avalanşele de zăpadă, care au ca finalitate sacrificarea de necesitate dispusă de medicul veterinar, ca urmare a producerii acestor riscuri asigurate.

Această asigurare este valabilă numai pe teritoriul României.

Perioada de asigurare este de regulă 12 luni.

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de un an sau pentru o perioadă tehnologică specifică speciei sau categoriei de animale.

Suma asigurată se stabileşte de Asigurat, este agreată de EUROINS şi înscrisă în poliţă, ea reprezentând valoarea animalelor asigurate din documentele de evidenţă contabilă (facturi, procese verbale de achiziţie) sau preţul acestora pe piaţă.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE