Asigurări agricole de la Astra Asigurări

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Compania Astra Asigurări pune la dispoziţia potenţialilor clienţi 3 tipuri de asigurări agricole, care vizează asigurarea culturilor, a animalelor şi a gospodăriilor agricole.

 Asigurarea culturilor agricole

Se pot asigura:

 • toate culturile agricole;
 • cereale, plante tehnice, plante medicinale şi aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutreţ, cartof şi legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor şi hameiului, arbuşti fructiferi, căpşuni, culturile din sere, solaria, răsadniţe şi tuneluri, pepinierele pomicole şi viticole, plantaţiile de portaltoi.

Riscurile acoperite, în functie de solicitarea clientului:

riscuri Standard:

 • îngheturile târzii de primăvară,
 • grindina,
 • ploile torenţiale, furtuna/vijelia,
 • incendiul,
 • alunecările şi prăbuşirile/surpările de terenuri cultivate,
 • îngheţurile timpurii de toamnă.

riscuri Standard redus:

 • grindina,
 • ploile torenţiale,
 • furtuna/vijelia.

Contractul de asigurare poate fi încheiat astfel:

 • până la data de 1 martie, pentru rodul plantaţiilor (vii şi pomi) asigurate la grupa de riscuri “Standard”;
 • până la legarea definitivă a rodului, pentru plantaţiile de vii şi pomi asigurate numai la riscul de “grindină” – în tot cursul anului agricol, dar cel puţin cu o lună înaintea începerii recoltării culturii respective.

Suma asigurată se stabileşte de către asigurat împreună cu asigurătorul şi reprezintă totalitatea cheltuielilor tehnologice, exclusiv cheltuielile cu recoltarea.

 Asigurarea animalelor

Se pot asigura următoarele specii şi categorii de animale:

 • bovine şi bubaline cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 8 ani;
 • ovine, caprine cu vârsta cuprinsă intre 1 an si 5 ani, precum şi miei la îngrăşat;
 • porcine pentru reproducţie, cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 3 ani;
 • porcine la îngrăşat, cu greutatea cuprinsă intre 30 kg si 140 kg;
 • scroafe cu purcei pana la înţărcare;
 • cabaline de tracţiune cu vârsta cuprinsă intre 1 an si 10 ani;
 • cai de rasă din herghelii, cu vârsta cuprinsă între 1 an şi 8 ani, precum şi cai de curse cu vârsta cuprinsă între 1,5 ani şi 4 ani;
 • stupi cu albine;
 • păsări de toate categoriile: găini outoare, găini pentru reproducţie, tineret pentru reproducţie, pui de carne etc., struţi, fazani, raţe, gâşte, bibilici, prepeliţe, curci;
 • melci în crescătorie;
 • peşti în crescătorie.

Riscurile acoperite, în funcţie de solicitarea clientului:

 • bolile chirurgicale, obstreticale, interne;
 • accidentele provocate de: meteorizarea acuta (umflare), atacul animalelor sălbatice, muşcătura şerpilor, înţepătura insectelor veninoase, leziuni interne provocate de înghiţirea unor obiecte, cu excepţia leziunilor de reticulita sau pericardită traumatică, urmările castrării sau altor operaţii şi tratamente efectuate de veterinari autorizaţi, distocie/fătare grea, otrăvirea/intoxicarea, inundaţii din ploi torenţiale, revărsări ale apelor curgătoare cu albii regularizate, incendiul, furtuna, cutremurul de pământ, avalanşele de zăpadă.

Contractul de asigurare poate fi încheiat oricând în timpul anului pentru o perioadă de un an sau pentru o perioadă tehnologică specifică speciei sau categoriei de animale.

Suma asigurată este reprezentată de valoarea animalelor asigurate (valoarea contabilă, de factură sau de pe piaţa locală).

Asigurarea gospodăriei agricole

Se pot asigura:

 • construcţiile, inclusiv mobilierul;
 • proviziile, produsele agricole, mărfurile în stoc;
 • maşini, unelte, utilaje, echipamente şi instalaţii agricole;
 • animale;
 • fân, paie, furaje depozitate.

Riscurile acoperite sunt:

 • incendiul ca risc principal;
 • cutremurul, inundaţiile şi aluviunile, fenomenele atmosferice, autocombustia furajelor şi electrocutarea animalelor ca riscuri suplimentare, cu o majorare de primă în funcţie de riscurile acoperite.

Contractul de asigurare poate fi încheiat oricând în timpul anului pentru o perioadă de un an.

Suma asigurată este reprezentată de valorile declarate de asigurat pentru fiecare categorie dintre obiectivele asigurate, evidentiaţe în contabilitatea gospodăriei agricole şi în declaraţia de asigurare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE