Asigurări agricole de la Asirom

Facebook
Twitter

Asirom propune potenţialilor clienţi 4 tipuri de asigurări agricole, care acoperă riscurile aferente culturilor de cereale, legume şi hamei, precum şi  riscurile la care sunt expuşi viticultorii sau pomicultorii, proprietarii de pădure sau zootehniştii.

Asigurarea facultativă a culturilor agricole, a culturilor de legume, a rodului viilor, a rodului pomilor fructiferi şi hameiului

Ce se asigură?

Se pot asigura următoarele:

 • culturile agricole: grâu, orz, orzoaică, ovaz, secară, orez, floarea soarelui, porumb, rapiţă, soia, muştar, coriandru, sfeclă pentru zahăr etc.;
 • culturile de legume şi cartofi;
 • plantele medicinale şi aromatice;
 • culturile furajere;
 • tutunul;
 • culturile de hamei;
 • plantaţiile de viţă-de-vie;
 • livezile de pomi fructiferi.

Ce riscuri sunt acoperite?

Producătorii agricoli sunt protejaţi împotriva pagubelor produse culturilor agricole ca urmare a manifestării următoarelor fenomene naturale:

 • grindina;
 • incendiu;
 • furtună;
 • ploaie torenţială – efecte directe;
 • prăbuşire/alunecare de teren cultivat;
 • îngheţ timpuriu de toamnă;
 • îngheţ târziu de primăvară.

 Asigurarea facultativa a pădurilor

Ce se asigură?

Se pot asigura următoarele specii forestiere:

● răşinoase: molid, brad, duglas, larice şi pin;

● foioase: fag, stejar şi gorun;

● amestec de răşinoase – foioase;

●diverse specii tari: salcâm, paltin, frasin, cireş şi nuc;

● diverse specii moi: tei, salcie şi plop.

Riscuri acoperite

Asiguraţii sunt protejaţi împotriva pagubelor produse pădurilor ca urmare a manifestării următoarelor fenomene:

● incendiu;

● trăsnet;

● explozie;

● căderea aparatelor de zbor;

● furtună;

● greutatea zăpezii.

 Asigurarea facultativă a animalelor

Ce se asigură?

Asigurarea se încheie oricând în cursul anului, pe o perioadă de un an sau cel puţin pe perioada unui ciclu de producţie, caracteristic speciei asigurate. La animale, suma asigurată se stabileşte pentru fiecare animal în parte, potrivit cererii Asiguratului acceptată de către Asigurător, şi reprezintă:

 • valoarea de pe piaţă a unui animal din aceeaşi specie.
 • la porcine aflate în îngrăşătorii, valoarea stabilită pe baza greutăţii medii a porcinelor şi a preţului de achiziţie al cărnii în viu practicat de către societăţile comerciale de industrializare a cărnii;
 • la animale de reproducţie indigene sau procurate din import, valoarea de procurare sau de inventar a animalelor respective.
 • la familii de albine, valoarea producţiei de miere obţinută în sezonul de cules/sortimente/familie de albine.
 • la pasări sumele asigurate sunt cele declarate de Asigurat şi agreate de Asigurator, pe baza valorilor maxime de evidenţă/inventar stabilite pentru efectivele de păsări asigurate pe categorii, ţinând seama şi de evoluţia previzibilă a preţurilor de piaţă în perioada asigurată.
 • la peşti costul de producţie care rezultă din actele contabile şi o valoare fixă stabilită de asigurat şi agreată de asigurător.
 • la păsări Emu şi struţi valoarea declarată de Asigurat şi agreata de Asigurător, pe baza valorilor maxime de evidenţă/inventar stabilite, dar care nu pot depăşi valoarea de procurare şi nici valoarea de înlocuire existentă pe piaţa locală.

Riscuri acoperite

Sunt acoperite riscurile de moarte şi/sau sacrificarea de necesitate a animalelor ca urmare a  producerii unor boli şi accidente, funcţie de specia de animale asigurate, astfel:

a) Pentru animale:

 • Boli: medicale, obstetricale şi chirurgicale;
 •  Accidente.

b)  Pentru păsări

 • Accidente.

c)  Pentru familiile de albine:

 • Accidente;
 • Boli.

d)   Pentru peşti:

 • Accidente;
 • Boli cauzate de agenţi patogeni identificabili.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE