Asigurări agricole de la Allianz-Ţiriac

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Experienta ultimilor ani a demonstrat faptul ca riscurile climaterice se manifesta din ce in ce mai frecvent si mai agresiv si nu mai pot fi neglijate. Specificul activitatii zootehnice si multitudinea factorilor de mediu fac dificila anticiparea riscurilor care pot afecta animalele.  Allianz-Ţiriac oferă 2 tipuri de asigurări agricole, care acoperă riscurile aferente culturilor şi cele din sectorul zootehnic.

Asigurarea culturilor agricole

Ce se asigură?

Se pot asigura culturile de cereale, plantele tehnice, legumele şi cartofii, plantele medicinale şi aromatice, culturile furajere.

Prima de asigurare variază în funcţie de mai mulţi factori:

 • sensibilitatea culturii la factorii de risc asiguraţi
 • frecvenţa manifestării factorilor de risc
 • localizarea culturilor asigurabile pe judeţe
 • mărimea sumei asigurate, care reprezintă nivelul cheltuielilor tehnologice directe de producţie
 • nivelul cheltuielilor tehnologice directe de producţie sau valoarea producţiei.

Prima de asigurare se poate plăti integral sau în rate scadente, la anumite termene prestabilite

Pentru asigurarea culturilor agricole, despăgubirile se plătesc după evaluarea daunei,în funcţie de:

 • proporţia daunei în funcţie de gradul de distrugere, respectiv totală sau parţială şi de nivelul cheltuielilor efectuate până la momentul producerii daunei
 • gradul de distrugere (daunare) reprezintă raportul procentual dintre valoarea pierderii medii de producţie ca urmare a evenimentului şi valoarea producţiei medii de referinţa înscrisă în poliţa de asigurare.

În momentul încheierii poliţei de asigurare a culturilor agricole, sunt necesare:

 • cereri – chestionar şi specificaţia culturilor ce se doresc asigurate, puse la dispoziţie de Allianz-Tiriac
 • schiţă – plan de situaţie (format A4/A3), semnat şi stampilat, care să prezinte localizarea culturilor care se intentioneaza a fi asigurate
 • devizul estimativ al cheltuielilor tehnologice directe de producţie ce urmează a fi efectuate pentru cultura/ile respectiva/e.

Ce riscuri (generale) sunt acoperite:

 • incendiu produs din orice cauza
 • ploi torentiale
 • furtuna cu viteza a vantului mai mare de 40 km/ora si mai mica de 80 km/ora
 • grindina
 • alunecare/ prabusire/ surpare de teren
 • inghet timpuriu de toamna
 • inghet tarziu de primavara.

Ce riscuri (speciale) sunt acoperite:

La solicitarea clientului şi cu acceptul reasiguratorului, prin derogare de la conditiile de asigurare pe baza de clauze speciale si cotatii (prime) de asigurare suplimentare, dintre riscurile excluse in conditiile de asigurare pot fi acoperite si alte riscuri, in anumite limite stabilite de asigurator.

Asigurarea animalelor

 

Se pot asigura: bovinele si bubalinele, cabalinele si catarii, ovinele si caprinele, porcinele, în funcţie de categorii constituite după următoarele criterii:

Grupe de specii:

Bovinele si bubalinele (tauri, boi, vaci, bivoli, bivolite)

Cabalinele si catarii (armasari, cai, iepe, catari, magari)

Ovinele si caprinele (berbeci, batali, oi, capre, tapi)

Porcinele (vieri, porci, scroafe).

Clase de calitate:

 • Animale comune
 • Animale de rasă

Optând pentru clauze speciale, asiguratul poate beneficia de asigurare şi pentru asigurarea următoarelor specii de păsări: găini, gâşte, raţe, curci, fazani, pe categorii constituite după specii, rase, vârste, destinaţii/ producţii şi moduri de exploatare.

Răspunderea asigurătorului incepe:

 • Pentru riscuri generale – a doua zi de la plata primei de asigurare (sau rata I)
 • Pentru accidente – la 5 zile de la plata primei de asigurare (sau rata I de prima) şi se prelungeşte cu 5 zile dupa data de expirare prevazută în poliţă
 • Pentru boli – la 60 de zile de la plata primei de asigurare (sau rata I de prima) şi se prelungeşte cu 60 de zile după data de expirare prevăzută în poliţă.

Despăgubiri:

 • daune parţiale – se acoperă pierderea netă în urma sacrificării şi/ sau cheltuielile efectuate pentru reabilitare veterinară sau recuperare, pe baza de acte doveditoare
 • daune totale – pieirea: moartea sau sacrificarea animalelor fără recuperări, despăgubirile se acordă în limitele sumelor asigurate
 • Pentru boli – la 60 de zile de la plata primei de asigurare (sau rata I de prima) şi se prelungeşte cu 60 de zile după data de expirare prevăzută în poliţă.

Despăgubirile se plătesc în maxim 30 de zile de la data depunerii întregii documentaţii la asigurător, în baza acordului scris al asiguratului asupra sumelor convenite.

Riscuri generale:– riscuri care pot conduce la accidentarea sau moartea animalelor:

 • Grindină
 • Furtună
 • Incendiu
 • Trăsnet
 • Explozie
 • Alunecări de teren
 • Furt
 • Greve şi tulburări civile
 • Izbiri de către autovehicule.

Riscuri de accidente şi boli:

 • loviri şi răniri, căderea animalelor sau căderea pe animale a unor corpuri, acţiunea curentului electric, insolaţie, asfixie, înec, leziuni interne provocate de înghiţirea unor obiecte, distocie
 • atacul animalelor sălbatice sau al altor animale, muşcătura şerpilor, înţepătura insectelor veninoase
 • intoxicaţiile animalelor cu medicamente administrate în scop profilactic sau curative
 • intoxicaţia subită cu ierburi, cu substanţe toxice sau medicamentoase, meteorizarea acută din cauza furajelor
 • bolile medicale, obstetricale şi chirurgicale; accidentele produse sau favorizate de boli
 • sacrificarea de necesitate din dispoziţia autorităţilor sanitar-veterinare, în urma producerii unui risc asigurat care provoacă moartea iminentă a animalelor
 • accidentele sau bolile cauzate animalelor cu intenţie sau din culpă de terţe persoane identificate.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE