Apicultorii: Legea apiculturii contravine Constituției

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Asociația Crescătorilor de Albine (ACA) îi cere președintelui Traian Băsescu să nu promulge Legea Apiculturii, în forma adoptată de Camera Deputaților.

În data de 10 decembrie 2013, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat Legea Apiculturii. În textul acestei legi au fost inserate prevederi care încurcă activitatea apicultorilor și care contravin Constituției, susțin apicultorii.

„Prin textul legii, la art. 2 “Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică ale cărei familii de albine sunt înscrise în Registrul agricol, înregistrate/autorizate la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, deţine carnetul de stupină, şi are familiile de albine identificate în sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor” și art. 5 lit ţ) “carnet de stupină – document elaborat de forma asociativă şi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, care conţine informaţii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi întreţinere a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, deplasările în pastoral, precum şi alte operaţiuni din domeniul apicol”, se încalcă un drept fundamental garantat de Constituția României, și anume: dreptul la libera asociere. Conform Constituției României, la art. 40, alin. 1 se precizează: “ART. 40 – Dreptul de asociere – (1) Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere”. Prin exprimarea de la art. 2 și art. 5 lit.ţ din “Legea Apiculturii” se îngrădește dreptul la libera asociere prin faptul că persoana fizică sau juridică care practică sau va practica activitatea de apicultură este obligată împotriva voinței sale și a prevederilor Constituției României de a se asocia. Obligativitatea intervine prin sintagma, exprimată în art. 2, “deține carnetul de stupină” și art. 5 lit.ţ “carnet de stupină – document elaborat de forma asociativă”. În acest context, o persoană fizică sau juridică care practică sau va dori să practice activitatea de apicultură va avea obligația (împotriva voinței sale și a dreptului la libera asociere garantat de Constituția României) să se asocieze!”, se arată înr-o scrisoare adresată președintelui României, Traian Băsescu și remisă redacției ȘtiriAgricole de apicultorul Sebastian Tătaru, prin care i se cere șefului statului să nu promulge actul normativ.

Dacă legea va fi promulgată în forma adoptată de Camera Deputaților, atunci apicultorii care nu vor face parte dintr-o asociație de profil vor fi sancționați.

Totodată, Legea Apiculturii, în forma adoptată de Camera Deputaților încalcă o altă prevedere constituțională, respectiv dreptul la muncă.

„De asemenea, va fi încălcat, “ART. 41 – Munca și protecția socială a muncii – alin (1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă”, din Constituția României. Spre exemplificare: o persoană fizică autorizată (PFA) care, în baza legii, practică apicultura (conform atestatului profesional de apicultor – eliberat de Ministerul Muncii) va fi pusă în postura de a încălca “Legea Apiculturii” în situația în care, conform dreptului garantat de Constituția României – la libera asociere, nu dorește să se asocieze; context în care dreptul său la muncă va fi automat îngrădit deoarece va fi permanent pasibil de încălcarea legii întrucât nu va deține Carnetul de stupină – eliberat doar de formele asociative conform actualelor prevederi legislative!”, se mai arată în documentul citat.

ACA a avertizat Camera Deputaților cu privire la problemele pe care le ridică Legea Apiculturii, însă aleșii nu au avut nici urechi să audă, nici ochi să vadă. Pe 11 decembrie, ACA, prin președintele său, domnul Ioan Fetea, a remis o adresă Camerei Deputaților, în care arată deficiențele Legii Apiculturii, pe care o redăm ca atare în cele ce urmează.

„Având în vedere faptul că propunerea legislativă „Legea apiculturii” urmează să fie discutată în plenul camerelor Parlamentului României, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele observaţii pe care vi le transmitem:

  1. Scoaterea din acest proiect a Regulamentului de bază meliferă şi stupărit pastoral va crea mari probleme desfăşurării acestei activităţi de către apicultori, în sensul în care formele asociative şi M.A.D. R. nu mai au nicio responsabilitate. Aglomerarea de stupine în zonele melifere nu va mai putea fi evitată prin lipsa unei legislaţii în acest sens. Venim cu propunerea de a trece în acest proiect de lege obligativitatea ca M.A.D.R. să emită în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii a unei proceduri privind Regulamentul de bază meliferă şi stupărit pastoral şi responsabilităţile care revin formelor asociative.
  2. Având în vedere centralizarea excesivă a transmiterii suprafeţelor melifere la M.A.D.R., convingerea noastră este că acest lucru nu se va realiza şi ar trebui ca acest lucru să se transfere la nivel local prin formele asociative cu reprezentare judeţeană.
  3. Din textul Raportului parlamentului asupra propunerii legislative – Legea apiculturii, reiese obligativitatea ca fiecare apicultor, indiferent de numărul de stupi să intre într-o formă asociativă, şi ca urmare va fi obligat să îndeplinească toate cerinţele impuse de articolul 2. Aceste cerinţe nu justifică obligativitatea apicultorului care deţine un număr limitat de familii de albine ca hobby şi care foloseşte produsele obţinute de la familiile de albine doar în interes propriu să se supună acestor rigori. Prin aceste măsuri descurajăm iniţiativa celor doritori să se apuce de aceasta meserie. Propunem ca aceste măsuri să se aplice doar celor care se regăsesc în legea privind impozitarea veniturilor agricole.
  4. Plecând de la aceste observații nu sunt justificate nici numărul mare de sancțiuni la care vor fi supuși apicultorii.

Ca urmare, susținem doar acele sancțiuni pentru măsurile pe care le-am trimis deja prin proiectul de lege depus de ACA România.

Pentru toate problemele și consecințele care se vor ivi din activitatea de stupărit pastoral (nerespectarea de distanțe, supraglomerari, procese penale), Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale şi Parlamentul României vor trebui să-și asume responsabilitatea.

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

Ing. Ioan FETEA”

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE