APIA verifică cererile pentru SAPS. Ce sancțiuni riscă fermieri care au declarat suprafețe mai mari

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În această perioadă, inspectorii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) desfășoară acțiuni de control a fața locului în vederea verificării suprafețelor agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată. Până acum, au fost verificate mai mult de 725.000 de hectare, din care peste 58.800 de hectare cultivate în regim ecologic, potrivit datelor furnizate de APIA la solicitarea știriagricole.ro.

„În ceea ce privește constatarea situațiilor de supradeclarare, fermierilor implicați li se transmite solicitare de clarificare de către centrul județean sau local al APIA unde a fost depusă cererea unică de plată. Convocarea fermierilor dintr-un bloc fizic supradeclarat se va face în mod obligatoriu în aceeași zi, la aceeași oră și la aceeași locație. Rezolvarea supradeclarărilor se va realiza la sediul centrelor APIA sau în alte locații stabilite, comunicate prin solicitările de clarificare transmise fermierilor dn unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află blocul fizic cu supradeclarări”, ne-a declarat directorul general al APIA, Mihai Puțintei.

Dacă se constată că suprafețele au fost supradeclarate, fermierii trebuie să prezinte documente justificatoare. Aceste documente sunt, după caz, titlul de proprietate sau alte documente doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului pentru care a depus cererea de plată, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participațiune, contractul de închiriere, contractul de comodat sau înscrisuri sub semnătură privată.

Pentru fermierii care au declarat suprafețe mai mari decât cele cuprinse în documentele doveditoare ale dreptului de utilizare și a utilizării terenului se va completa formularul S1-corectare, iar suprafața va fi redusă conform documentelor doveditoare.

Dacă fermierii își mențin declarațiile inițiale, susținuți fiind de documentele doveditoare ale dreptului de utilizare și a utilizării suprafețelor declarate, aceștia sunt convocați pentru verificarea veridicității declarației în teren și sunt informați că pot suporta sancțiuni, în funcție de suprafețele confirmate la măsurătoare.

Lipsa documentelor doveditoare de la dosarul cererii de plată pe suprafață determină sancționarea fermierului prin reducerea suprafeței parcelei la 0 hectare, adică acesta nu va primi niciun leu în contul subvenției.

Dacă doi fermieri solicită subvenția pentru aceeași parcelă, plata directă pe suprafață nu se acordă niciunuia dintre solicitanți, până când magistrații nu se vor pronunța asupra problemei. Ulterior, solicitanții au obligația să depună documentele rezultate la APIA pentru completarea cererii de plată, în vederea acordării sprijinului persoanelor îndreptățite.

În caz de supradeclarare, se aplică o serie de reguli europene pentru calculul subvenției pe suprafață. Dacă suprafața declarată în cadrul uneia dintre schemele de ajutor pe suprafață, cu excepția celor pentru cartofii folosiți la producerea de amidon și pentru semințe, este mai mare decât suprafața determinată, ajutorul se calculează pe baza suprafeței determinate, din care se scade dublul diferenței constatate, dacă aceasta depășește 3% sau două hectare, fără a depăși însă 20% din suprafața determinată.

În cazul în care diferența constatată este mai mare de 20% din suprafața determinată, nu se acoră niciun ajutor pe suprafață pentru culturi. Dacă diferența este mai mare de 50%, agricultorul este, de asemenea, exclus de la primirea unei sume egale cu suma corespunzătoare diferenței dintre suprafața determinată.

Suma aferentă suprafeței supradeclarate se recuperează de la fermier. Dacă suma nu poate fi recuperată în întregime în decursul celor trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

În cadrul Campaniei de primire a cererilor de plată pe suprafață 2014 au fost depuse mai mult de un milion de cereri, pentru o suprafață de peste 10 milioane de hectare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE