Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 16 octombrie – 1 decembrie 2016, va efectua plata in avans aferenta Campaniei 2016.

Conform art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, este prevazut ca: „Platile din cadrul schemelor de sprijin si al masurilor mentionate la articolul 67 alineatul (2) se fac in perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic urmator.

Platile se fac in maximum doua transe, in perioada mentionata. In pofida primului si celui de-al doilea paragraf, statele membre pot plati, inaintea datei de 1 decembrie, dar nu inaintea datei de 16 octombrie, avansuri de pana la 50 % in cazul platilor directe si de pana la 75 % in cazul sprijinului acordat in cadrul dezvoltarii rurale mentionat la articolul 67 alineatul (2).”

De asemenea, precizam ca pana la acest moment, APIA a efectuat plati pentru Campania 2015, in valoare de 1.936,12 milioane euro pentru un numar de 929.420 beneficiari (98,44 % din numarul total de beneficiari), pe toate tipurile de fonduri (Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) si Buget National.