APIA: un nou sector agricol poate solicita ajutorul de stat. Pana la ce data se pot depune cererile

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza ca, in data de 03 decembrie 2020, a fost publicata in Monitorul Oficial Partea I, ORDONANTA DE URGENTA nr. 205/20220 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Schema de sprijin va fi aplicata la nivel national de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Solicitantii vor depune o singura cerere de solicitare a ajutorului de stat in perioada 04 – 14 decembrie 2020 inclusiv, la Centrul Judetean APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia isi au domiciliul respectiv sediul social.

Bugetul alocat acestei scheme este de 59.500 mii lei si se asigura de la bugetul de stat in limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2020

Cuantumul ajutorului de stat acordat beneficiarilor eligibili este egal cu echivalentul in lei a 500 euro/ha.

Valoarea totala ce poate fi acordata unui beneficiar nu depaseste echivalentul in lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat pentru sustinerea producatorilor din sectorul vitivinicol poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene – Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fara a depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.

Cursul de schimb pentru calcularea ajutorului solicitat este de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de BNR in conformitate cu art. 9 alin (3) din OUG nr. 205/2020 la data de 04.12.2020.

Beneficiarii sunt producatorii vitivinicoli care desfasoara activitati pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, constituite in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanelor juridice, denumiti in continuare beneficiari.

Criteriile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie sa le indeplineasca sunt urmatoarele:

a) sa fie inregistrati in evidentele APIA in anul 2020, cu Cerere unica de plata;

b) sa exploateze plantatii viticole inscrise in Registrul plantatiilor viticole si sa aiba pentru acestea depuse si inregistrate declaratii de recolta aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale in vigoare;

c) sa nu depaseasca valoarea totala de 100.000 euro/beneficiar in baza pct. 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sa nu se afle in dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31 decembrie 2019 sau, in cazul persoanei fizice, nu a fost emisa o decizie definitiva a instantelor judecatoresti de constatare a falimentului pana la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat va fi insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al beneficiarului, imputernicire si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, dupa caz;

b) coordonate bancare/trezorerie.

Cererea insotita de documentele justificative se poate transmite si prin fax, posta sau in format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu conditia semnarii de catre reprezentantul legal al beneficiarului a fiecarei pagini a documentului transmis.

APIA va notifica beneficiarii cu privire la situatia cererilor depuse si la deciziile de plata utilizand instrumente electronice (adresa de e-mail inscrisa in cererea de sprijin si numarul de telefon). Este foarte important ca datele de contact furnizate de beneficiari sa fie corecte si actuale astfel incat sa se asigure comunicarea operativa eficienta.

In cazul in care, in urma verificarilor administrative, APIA constata ca sunt necesare precizari suplimentare, va notifica beneficiarul cu privire la documentele ce trebuie sa fie depuse la dosar. Termenul maxim de raspuns este de 3 zile lucratoare de la data notificarii dar nu poate depasi termenul maxim de depunere a cererilor.

Dupa finalizarea verificarilor realizate se stabilesc suprafetele eligibile si se aproba sumele pe fiecare beneficiar, in limita suprafetei maxime de 200 ha.

In situatia in care sumele stabilite depasesc prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie, valoarea ajutorului de stat se reduce proportional pentru toti beneficiarii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE