APIA: sprijin financiar pentru prima impadurire

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc impadurirea de terenuri proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) beneficiaza numai de sprijinul acordat in baza Primei 1.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat in baza schemei este de 7.000.000 euro.

Suprafetele terenurilor propuse spre impadurire trebuie sa fie de cel putin 1 ha pentru trupurile de padure si de cel putin 0,5 ha pentru perdelele forestiere.

Terenurile din categoria pajistilor naturale permanente (cu exceptia celor afectate, conform proiectului tehnic de impadurire, de fenomene de degradare a solului), precum si terenurile agricole pentru care exista angajamente in derulare pentru agro-mediu si clima (Masura 10) si agricultura ecologica (Masura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.

Pasi de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat

1) Etape premergatoare depunerii cererii de sprijin

Identificarea cu sprijinul APIA a suprafetelor care urmeaza a fi impadurite,

Elaborarea proiectului tehnic de impadurire de catre persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plati la prima cerere de plata;

Obtinerea avizului Garzii Forestiere pentru proiectul tehnic de impadurire.

2) Etape aferente depunerii cererii de sprijin, selectarii beneficiarilor si semnarii angajamentelor

Depunerea cererii de sprijin la centrele judetene APIA,

Evaluarea cererii de sprijin de catre expertii APIA,

Selectia beneficiarilor in functie de punctajul acordat (in cazul in care valoarea proiectelor depuse depaseste alocarea financiara a sesiunii),

Semnarea angajamentelor de catre beneficiarii selectati.

3) Etape aferente implementarii angajamentului

Demararea lucrarilor de impadurire (numai dupa semnarea angajamentului),

Depunerea anuala a cererilor de plata pentru solicitarea sprijinului,

Verificarea administrativa si pe teren de catre APIA/Garda Forestiera a lucrarilor efectuate si a respectarii conditiilor prevazute in angajament,

Plata catre beneficiar a sprijinului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE