APIA: s-a aprobat sprijinul pentru prima impadurire. Iata cum se poate accesa

Facebook
Twitter

APIA informeaza fermierii cu privire la publicarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”.

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnica a potentialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si constituie un suport informativ complex pentru pregatirea, intocmirea si depunerea Cererii de Sprijin, precum si modalitatea de selectie, aprobare si implementare a angajamentului. De asemenea, contine lista documentelor, avizelor si acordurilor, modelul Cererii de Sprijin, al angajamentului, precum si alte informatii utile implementarii schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”, aferenta Masurii 8 „Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor”.

Scopul ajutorului il reprezinta acordarea unui sprijin financiar detinatorilor publici si privati de terenuri agricole si neagricole si formelor asociative ale acestora pentru impadurirea si crearea de suprafete impadurite.

Schema vizeaza infiintarea de plantatii forestiere, respectiv realizarea de:

a) trupuri de padure pe terenurile agricole si neagricole;

b) perdele forestiere de protectie pe terenurile agricole si neagricole.

Beneficiarii schemei sunt detinatorii publici si privati de teren agricol si neagricol si formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar se acorda ca valoare fixa, reprezentata de costuri standard pe hectar pentru impadurire si compensarea pierderilor de venit agricol, dupa cum urmeaza:

  • Prima de infiintare a plantatiilor forestiere, care acopera si costurile cu elaborarea proiectului tehnic de impadurire si imprejmuire a plantatiei, denumita Prima 1;
  • Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata, pentru acoperirea costurilor de intretinere (maximum 6 ani) si ingrijire a plantatiei forestiere (maximum 2 ani), precum si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi, pentru o perioada de 12 ani, denumita Prima 2.

Alocarea financiara pentru sesiunea 5/2020 a schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”, aferenta Masurii 8 „Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor” este de 10.000.000 euro.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE