APIA: precizari legate de controlul si supracontrolul la ferma

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectueaza controale administrative si la fata locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate si aprobate prin decizie a directorului general al APIA si avizate de directia de specialitate din MADR.

In cazul in care fermierul, care a depus cerere unica de plata – declaratia privind sectorul zootehnic, a fost selectat pentru controlul la fata locului nu permite efectuarea controlului de catre reprezentantii organismelor abilitate, se considera ca acesta nu a respectat angajamentul. In acest caz cererea fermierului va fi respinsa de la plata pentru anul in curs, potrivit Ghidului solicitantului, publicat pe site-ul APIA.

Sanctiuni administrative

Valoarea ajutorului cuvenit fermierului pentru ANTZ schema cuplata de productie in sectorul ovine/caprine si/sau sprijin cuplat in sectorul zootehnic se reduce in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare pentru neconformitati constatate in urma
controalelor administrative si la fata locului.

Pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic sanctiunile administrative sunt reglementate de prevederile art 31 din Reg (UE) nr.640/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea angajamentelor asumate prin semnarea cererii unice de plata – declaratia privind sectorul zootehnic atrage dupa sine sanctiuni administrative, dupa caz.

Exceptii de la aplicarea sanctiunilor administrative:

1. nerespectarea angajamentelor asumate ca urmare a unui caz de forta majora / circumstanta exceptionala (in conformitate cu art.30 din OUG 3/2015) cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca fermierul sa informeze in scris APIA in acest sens, in termen de 15 zile lucratoare de la data la care solicitantul /succesorul sau in drepturi se afla in situatia prevazuta la art. 30 din OUG 3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. nerespectarea perioadei de retinere ca urmare a unei circumstante naturale (in conformitate cu prevederile art. 32 din Reg. Delegat (UE) nr. 640/2014) cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia ca fermierul sa informeze in scris APIA in acest sens, in termen de 10 zile lucratoare de la producerea circumstantei naturale.

Circumstanta naturala produsa dupa termenul limita de retinere nu influenteaza acordarea ANTZ ovine/caprine si/sau SCZ, instiintarea circumstantei nefiind obligatorie.

In cazul in care sunt respectate toate celelalte conditii de acordare, inclusiv perioada de retinere pana la data evenimentului de CN, animalele supuse circumstantelor naturale nu sunt determinate la plata, dar nici nu sunt animale cu neconformitati, fiind exceptate de la aplicarea sanctiunilor administrative.

Sanctiuni suplimentare (multianuale)

Sanctiunile suplimentare sunt calculate in conformitate cu prevederile articolului 31, alineatul 2, din Regulamentul Delegat (UE) nr. 640 din 11 martie 2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sanctiunea suplimentara se recupereaza in conformitate cu prevederile articolului 31 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr.640/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca suma nu poate fi retinuta in totalitate in cei trei ani calendaristici care urmeaza anului calendaristic al constatarii, soldul se anuleaza.

Depistarea si recuperarea sumelor necuvenite

Art. 63 Plati necuvenite si sanctiuni administrative din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prevede: “(1) Daca se constata ca un beneficiar nu indeplineste criteriile de eligibilitate sau nu respecta angajamentele sau alte obligatii legate de conditiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevazute de legislatia agricola sectoriala, plata aferenta ajutorului nu se efectueaza sau acesta se retrage in intregime sau partial si, dupa caz, drepturile la plata aferente mentionate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aloca sau se retrag.”

Art. 7(Recuperarea platilor necuvenite) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

„(1) In cazul efectuarii unei plati necuvenite, beneficiarul ramburseaza suma respectiva impreuna cu dobanda aferenta acesteia, daca este cazul, calculata in conformitate cu alineatul (2).

(2) Dobanzile se calculeaza pentru perioada cuprinsa intre termenul limita de plata pentru beneficiar, termen care este indicat in ordinul de recuperare si care nu poate depasi 60 de zile, si data rambursarii sau a deducerii.

(3) Obligatia de rambursare mentionata la alineatul (1) nu se aplica daca plata a fost efectuata ca urmare a unei erori a autoritatii competente sau a unei alte autoritati si daca eroarea nu ar fi putut fi depistata in mod rezonabil de beneficiar.

In cazul in care eroarea este legata de date faptice pertinente pentru calculul platii in cauza, primul paragraf se aplica numai daca decizia de recuperare nu a fost comunicata in termen de 12 luni de la efectuarea platii.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE