septembrie 20, 2021

APIA: plati compensatorii penru conversia terenurilor agricole. Cati bani se pot primi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Incepand cu anul 2018, ca element de noutate, in cadrul Masurii 10 a fost introdus Pachetul 11 -terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda). O plata compensatorie este acordata fermierilor care, pe baze voluntare, asigura mentinerea habitatelor importante pentru dropie.

Subpachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis Tarda) contine doua variante, iar platile compensatorii difera in fuctie de modalitatea prin care se asigura habitatul necesar dropiei.

Astfel, prin varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile in pajisti putem incasa 255 euro/hectar in fiecare an , iar pentru varianta 11.1.2 – zona de protectie pentru dropie (Otis Tarda) pe teren arabil se vor acorda 100 euro/hectar in fiecare an.

Cerinte specifice sub-pachetului 11.1

– fie se va infiinta pajiste (varianta 11.1.1) – se vor cultiva culturi perene pe toata suprafata aflata sub angajament (leguminoase furajere – lucerna, trifoi, mixturi de leguminoase furajere cu specii de graminee perene),

– fie se va respecta in fiecare an urmatorul asolament: cel putin 20% de cereale paioase, cel putin 40% culturi perene (leguminoase furajere – lucerna, trifoi, mixturi de leguminoase furajere cu specii de graminee perene), cel putin 10% rapita de toamna (varianta 11.1.2),

– cositul suprafetelor pe care s-au infiintat culturi perene va incepe dupa 1 iulie,

– se mentine necosita pana la data de 1 octombrie o suprafata de minimum 20% si maximum 25% din parcelele cu culturi perene,

– cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,

– cositul se face folosindu-se un dispozitiv pentru protectia pasarilor cuibaritoare la sol.

Cerinte generale

– masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistilor angajate, nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului,

– pajistile inundate nu vor fi pasunate si nu sunt permise lucrari cu utilaje grele pe pajistile inundate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,

– sunt interzise aerisirea, irigarea si accelerarea drenajului natural al pajistilor angajate,

– este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor,

– beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu,

– beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE