APIA plătește până mâine renta viagera pe 2013

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

În perioada 29 – 31.10.2014, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) efectuează plata celei de-a doua tranșe de plată din renta viagera aferentă anului 2013, pentru toţi beneficiarii care și-au vizat carnetele de rentier în perioada 01 mai – 31 iulie 2014.

Suma totală plătită este de 13.974.753,10 lei, cu sursă de finanţare de la bugetul național, pentru un număr de 14.502 beneficiari.

Renta viagera agricola este reglementată de Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

Renta viagera agricola reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv).

În cazul arendării, renta viagera agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic; În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viagera agricola se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare; Renta viagera agricola încetează la data la care terenurile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 247/2005, însumate, depăşesc 10 ha;

Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 01 martie până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la oricare centru judeţean al APIA în vederea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viagera agricola.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.

Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează prin mandat poştal, virament bancar sau orice modalitate prevăzută de lege. Renta viagera se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. Renta viagera agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE