APIA: peste 650.000 hectare, excluse de la plata anul acesta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru Campania 2015, fermierii romani care nu au respectat prevederile legale in materie de subventii au fost sanctionati de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura cu 43 milioane de euro, se arata intr-un raspuns APIA, oferit in exclusivitate pentru StiriAgricole.ro.

Conform Agentiei de Plati, in cadrul Campaniei 2015 fermierii au fost sanctionati cu o suma totala de 43.571.000 euro, fiind de asemenea exclusa de la plata o suprafata totala 651.594,4 ha.

Mai exact, sanctiunile privind ecoconditionalitate au totalizat 9.335.800 euro, cele privind nedeclarare – 1.221 euro, sanctiunile privind supradeclarare – 32.598.337 euro, cele privind conditiile specifice – 1.620.024 euro, iar cele privind intarzierile – 16.106.551, potrivit APIA.

Potrivit Ghidului pentru solicitanti, realizat de APIA, la art. 63 (Plati necuvenite si sanctiuni administrative) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se noteaza „Daca se constata ca un beneficiar nu indeplineste criteriile de eligibilitate sau nu respecta angajamentele sau alte obligatii legate de conditiile pentru acordarea ajutorului sau sprijinului prevazute de legislatia agricola sectoriala, plata aferenta ajutorului nu se efectueaza sau acesta se retrage in intregime sau partial si, dupa caz, drepturile la plata aferente mentionate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 nu se aloca, sau se retrag”.

De asemenea, art. 7 (Recuperarea platilor necuvenite) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 prevede: (1) In cazul efectuarii unei plati necuvenite, beneficiarul ramburseaza suma respectiva impreuna cu dobanda aferenta acesteia, daca este cazul, calculata in conformitate cu alineatul (2).

Dobanzile se calculeaza pentru perioada cuprinsa intre termenul limita de plata pentru beneficiar, termen care este indicat in ordinul de recuperare si care nu poate depasi 60 de zile, si data rambursarii sau a deducerii. Rata dobanzii aplicabile se calculeaza in conformitate cu dreptul national, dar nu poate fi mai mica decat rata dobanzii aplicabile prevazuta de dispozitiile nationale pentru recuperarea sumelor necuvenite.

Obligatia de rambursare mentionata la alineatul (1) nu se aplica daca plata a fost efectuata ca urmare a unei erori a autoritatii competente sau a unei alte autoritati si daca eroarea nu ar fi putut fi depistata in mod rezonabil de beneficiar.

Totusi, in cazul in care eroarea este legata de date faptice pertinente pentru calculul platii in cauza, primul paragraf se aplica numai daca decizia de recuperare nu a fost comunicata in termen de 12 luni de la efectuarea platii.

In scopul protejarii intereselor financiare ale Comunitatlor Europene, se adopta prin prezenta o reglementare generala privind controalele uniforme, masurile si sanctiunile administrative privind abaterile de la dreptul comunitar.

Constituie abatere orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunitatilor sau bugetele gestionate de acestea, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct in numele Comunitatilor, fie prin cheltuieli nejustificate.

Termenul de prescriptie a actiunii este de patru ani de la savarsirea abaterii mentionate la art. 1 alin 1. Cu toate acestea, normele sectoriale pot sa prevada un termen mai scurt, care nu poate fi insa mai mic de trei ani. In cazul unor abateri continue sau repetate, termenul de prescriptie curge din ziua in care inceteaza savarsirea abaterii respective. In ceea ce priveste programele multianuale, termenul de prescriptie trebuie, oricum, sa curga pana la finalizarea programului.

Termenul de prescriptie este intrerupt de orice act al unei autoritati competente, adus la cunostinta persoanei in cauza, cu privire la cercetarea sau urmarirea in justitie a abaterii respective. Termenul de prescriptie incepe sa curga din nou dupa fiecare act de intrerupere. Cu toate acestea, prescriptia devine efectiva cel mai tarziu la data la care expira o perioada egala cu dublul termenului de prescriptie, fara ca autoritatea competenta sa fi impus o sanctiune, cu exceptia cazului in care actiunea administrativa este suspendata in conformitate cu art.6 alin.(1).

Termenul de aplicare a deciziei prin care se instituie o sanctiune administrativa este de trei ani. Termenul curge de la data la care decizia devine definitiva. Cazurile de intrerupere si de suspendare sunt reglementate de dispozitiile relevante de drept intern.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE