padure de vanzare

APIA, noutati despre subventiile pentru prima impadurire

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca, prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 476/09.09.2019, a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”, aferenta Submasurii 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite”, din cadrul Masurii 8 „Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitati padurilor”, din Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Editia I – august 2019, Sesiunea 4/2019.

Scopul ajutorului il reprezinta acordarea unui sprijin financiar detinatorilor publici si privati de terenuri agricole si neagricole si formelor asociative ale acestora pentru impadurirea si crearea de suprafete impadurite.

  1. trupuri de padure pe terenurile agricole si neagricole,
  2. perdele forestiere de protectie pe terenurile agricole si neagricole.

Beneficiarii schemei sunt detinatorii publici si privati de teren agricol si neagricol si formele asociative ale acestora.

  • In categoria detinatorilor publici de teren agricol si neagricol sunt incluse unitatile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orase, municipii) si alte persoane juridice de drept public, precum si formele asociative ale acestora.
  • In categoria detinatorilor privati de teren agricol si neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, societatile comerciale, asociatiile si fundatiile, alte persoane juridice de drept privat, precum si formele asociative ale acestora.

Suprafata terenului propus pentru impadurire, in cazul realizarii de perdele forestiere de protectie, trebuie sa fie de cel putin 0,5 ha, iar suprafata compacta minima impadurita de cel putin 0,1 ha. Suprafata terenului propus pentru impadurire, in cazul realizarii de trupuri de padure, trebuie sa fie de cel putin 1 ha, iar suprafata compacta minima impadurita de cel putin 0,5 ha.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Pentru mai multe detalii privind pregatirea, intocmirea si depunerea Cererii de Sprijin, modalitatea de selectie, aprobare si implementare a angajamentului, lista documentelor, avizelor si acordurilor necesare, modelul Cererii de Sprijin, al angajamentului, precum si alte informatii utile implementarii schemei de ajutor de stat, Ghidul Solicitantului poate fi consultat pe site-ul APIA.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE