APIA, noutati despre sprijinul pentru prima impadurire. Cum poate fi obtinut?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza potentialii beneficiari ca, in perioada 15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022, se primesc Cereri de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite (sesiunea 6/2021), aferenta Masurii 8, Submasura 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Alocarea financiara pentru sesiunea 6/2021 este de 6.537.930 euro.

Completarea Cererii de Sprijin se realizeaza online si se depune pe suport de hartie la Centrele Judetene APIA sau al Municipiului Bucuresti.

Aplicatia electronica M8 pentru depunerea online a cererii de sprijin va putea fi accesata din pagina principala a site-ului APIA si este insotita de instructiuni de utilizare.

Potentialii beneficiari parcurg urmatoarele etape premergatoare depunerii cererii de sprijin:

  • Identificarea cu sprijinul APIA a suprafetelor care urmeaza a fi impadurite,
  • Elaborarea proiectului tehnic de impadurire de catre persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plati la prima cerere de plata),
  • Obtinerea avizului Garzii Forestiere pentru proiectul tehnic de impadurire; in vederea avizarii, proiectul tehnic de impadurire se depune la Garda Forestiera cu cel putin 10 zile inainte de incheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in schema de ajutor de stat si detaliate in Ghidul Solicitantului.

Prin aceasta schema se acorda sprijin financiar pentru infiintarea de plantatii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de padure si perdele forestiere de protectie.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixa, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru impadurirea de terenuri agricole si neagricole, sub forma a doua prime, dupa cum urmeaza:

 Prima de infiintare a plantatiilor forestiere (Prima 1), care acopera inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de impadurire – acordata pentru toti beneficiarii schemei,

Prima anuala (Prima 2), pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de intretinere si ingrijire a plantatiei forestiere si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi – acordata in functie de categoria de beneficiar si tipul de teren.

Beneficiarii schemei pot fi detinatorii publici si privati de teren agricol si formele asociative ale acestora. Detinatorii de terenuri agricole si neagricole proprietate a statului si/sau detinatorii de terenuri agricole si/sau neagricole proprietate a unitatilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociatii ale acestora, beneficiaza numai de sprijinul acordat in baza Primei 1.”

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat in baza schemei de ajutor de stat, care inglobeaza toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 si Primei 2, dupa caz, platite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7.000.000 euro.

Informatii detaliate pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite se regasesc postate pe site-ul APIA.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE