APIA, noi informatii despre plati

Facebook
Twitter

Pentru corecta informare a opiniei publice, precizam ca, pana la aceasta data, au intrat deja in conturile fermierilor suma de 2,488 miliarde euro, reprezentand avans si plata regulara, pentru un numar de 860.390 beneficiari, care au depus cerere de plata in cadrul Campaniei 2017, reprezentand 98,12 % din numarul de fermieri eligibili.

Referitor la afirmatia privind „incapacitatea institutionala de a finaliza achizitionarea softului informatic” informam ca APIA a inceput demersurile pentru achizitia de ”Servicii de mentenanta, extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al APIA” inca din anul 2016, prin contractarea unui furnizor de servicii auxiliare care sa elaboreze Caietul de sarcini.

Ulterior, in prima jumatate a anului 2017, autoritatea contractanta a intreprins toate demersurile legale in vederea avizarii proiectului de investitii de catre institutiile abilitate ale statului, inclusiv pentru emiterea unei Hotarari de Guvern in acest sens.

Pe parcursul evaluarii ofertelor, au fost depuse contestatii de catre 2 operatori economici, una din ele fiind respinsa de catre CNSC, iar cealalta fiind depusa direct in instantele de judecata.

La data prezentei, cauza de solutionare a contestatiei se afla la Curtea de Apel Bucuresti, in vederea pronuntarii unei solutii definitive, APIA aflandu-se astfel in imposibilitatea de a incheia contractul pana la solutionarea definitiva a contestatiilor.

APIA a gasit solutii pentru a compensa lipsa softului informatic

Mentionam faptul ca urmare a dificultatilor intampinate in achizitionarea softului informatic, pentru a continua si implementa modificarile informatice existente la nivelul APIA, modificari rezultate din schimbarile legislatiei comunitare si nationale in vigoare, expertii APIA au identificat o serie de solutii, prin resursele umane si informatice existente, astfel incat sa compenseze lipsa dezvoltatorului de soft.

Tinand cont de cele prezentate, reiteram invitatia catre toti cei interesati de a se informa direct de la sursa, respectiv APIA si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care si-au manifestat deschiderea, disponibilitatea si totala transparenta in a oferi toate informatiile necesare cu privire la modul de acordare a subventiilor pentru fermieri, precum si la stadiul efectuarii platilor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE