APIA : incepe depunerea cererilor pentru un sprijin important

Facebook
Twitter

APIA informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 01 februarie 2021 inclusiv, se depun Cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2020 (trim. IV al anului 2020).

Cererile se depun la Centrele Judetene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti, de catre administrator/reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia, caz in care imputernicirea este emisa de catre administratorul /reprezentantul legal si este insotita de copia actului de identitate al persoanei imputernicite.

Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre rata accizei standard si rata accizei reduse (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor  mecanizate in agricultura a carui valoare unitara este de 1,5258 lei/litru.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plata pentru rambursare se depun insotite de urmatoarele documente:

 1. documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 2. situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa 9;
 3. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 4. copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare;
 5. adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare;
 6. adeverinta in original de la Directia pentru Agricultura Judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare.

Citeste si: APIA a demarat plata despagubirilor pentru fermierii afectati de criza COVID. Ce sume vor fi acordate?

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata pentru rambursare se depun insotite de urmatoarele documente:

 1. situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 3. situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
 5. copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare.

Pentru sectorul imbunatatiri funciare, cererile de plata pentru rambursare se depun insotite de urmatoarele documente:

 1. situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru irigatii, aferenta perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa 9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vanzator pe numele solicitantilor;
 3. situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa 11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apa livrat pentru irigatii, intocmit de catre orice furnizor de apa de irigatii;
 5. situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicita ajutorul de stat;
 6. copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord pentru finantare;
 7. dovada cont trezorerie daca au intervenit modificari ale coordonatelor bancare fata de cererea initiala.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE