APIA: incepe depunerea cererilor pentru subventia la bovine. Cine poate obtine acest sprijin?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 09 august 2021 inclusiv, primeste cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, in conformitate cu OUG 58/2021,  publicata in Monitorul Oficial nr. 632/28.06.2021.

Schema de ajutor de stat in sectorul bovin se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2021.

Beneficiari sunt crescatorii care detin animale din speciile bovine (taurine si bubaline), respectiv, persoane fizice, persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au in posesie permanenta animale inscrise in RNE, in calitate de proprietar de animale si/sau proprietar de exploatatie.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat si documentele justificative pot fi depuse la Centrele APIA judetene/locale /al Municipiului Bucuresti sau transmise prin fax, posta sau in format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu conditia asumarii prin semnatura de catre reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagina a documentului transmis.

In situatia in care beneficiarii detin mai multe exploatatii de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unitati administrativ-teritoriale din judete diferite, acestia depun o singura cerere la Centrul APIA judetean/local/al Municipiului Bucuresti pe raza caruia au sediul social sau isi au domiciliul, dupa caz.

Plafonul total alocat este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel:

  1. a) 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu varsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adauga efectivele de bovine cu varsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021;
  2. b) 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificata in luna ianuarie 2021.

APIA – Aparat Central calculeaza cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului (182.708.014,97 lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului (42.829.698,82 lei) la cantitatea totala de lapte eligibila.

Valoarea ajutorului de stat se calculeaza pentru fiecare beneficiar in functie de numarul de capete de bovine eligibile la care se poate adauga si valoarea calculata in functie de cantitatile de lapte, in tone, produse si valorificate, eligibile pana la concurenta plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta.

 

Ajutor de stat se cumuleaza, fara a depasi echivalentul in lei a 225.000 euro pentru acelasi beneficiar, si cu  alte forme de sprijin acordate in conformitate cu sectiunea 3.1 din Comunicarea CE respectiv:

  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata cu modificari prin Legea nr.19/2021;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul suin in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata cu modificari prin Legea nr.20/2021;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata cu modificari prin Legea nr.21/2021;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii producatorilor din sectorul vitivinicol in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobata prin Legea nr.122/2021,
  • sau cu
  • Masura 21 – Masura specifica de acordare a unui sprijin temporar cu caracter exceptional in cadrul FEADR ca raspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020.

Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2021.

Nu se acorda plati ulterior datei de 31 decembrie 2021 daca se constata ca acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.

In Anexa se regasesc informatii suplimentare cu privire la conditiile de eligibilitate si documentele ce insotesc cererea de solicitare a ajutorului de stat.

Legislatie:

OUG nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE