APIA: incepe depunerea cererilor pentru crescatorii din avicultura. Care este valoarea sprijinului?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

APIA informeaza ca se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, pe o perioada de 20 de zile lucratoare de la publicarea actului normativ in Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regaseste in OUG nr.151/27.08.2020 publicata in Monitorul Oficial nr.810 din data de 02.09.2020 si poate fi descarcat de pe site-ul APIA.

Cererile se depun la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza carora isi au sediul social sau la centrul judetean al APIA unde a depus cererea de solicitare pentru masura 14 – Bunastarea animalelor – pachetul b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor din cadrul PNDR  2014-2020.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, insotita de documentele solicitate poate fi transmisa la centrele judetene APIA, respectiv al municipiului Bucuresti si prin fax sau posta sau in format electronic prin e-mail.

Beneficiarii sunt intreprinderile individuale si familiale, persoanele fizice autorizate, dupa caz, precum si persoanele juridice, crescatori de pasari care desfasoara activitate de reproductie si/sau incubatie si/sau crestere a pasarilor pentru carne sau oua.

Beneficiarii trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

– sa detina exploatatie autorizata sanitar veterinar;

– sa desfasoare activitate de reproductie si/sau incubatie si/sau crestere a pasarilor in semestrul I al anului 2020;

– sa nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile si respecta prevederile de la punctele 20 si 23 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

– sa nu se afle in reorganizare, faliment sau lichidare in evidentele Oficiului National al Registrului Comertului la data de 31 decembrie 2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat este insotita de urmatoarele documente:

a) copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al beneficiarului, imputernicire si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal/imputernicitului;

b) copie de pe autorizatia sanitar-veterinara;

c) fisa urmaririi activitatii la pasari, inclusiv situatia incubatiei dupa caz, pe o luna din semestrul I al anului 2020, din care sa rezulte ca a desfasurat activitate de reproductie si/sau incubatie si/sau crestere a pasarilor, insusita de conducatorul unitatii;

d) copia schitei grajdului/halei pentru fiecare exploatatie cu cod atribuit de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor denumita in continuare ANSVSA, asumata de catre beneficiar prin semnatura, din care sa reiasa adresa, suprafata utila a spatiilor de crestere pentru beneficiarii care au accesat Masura 14. Din suprafata  totala se exclude suprafata echipamentelor de hranire si adapare asezate pe podea, stalpii, aleile, alte spatii nedestinate cresterii pentru toate categoriile de pasari.

Pe copia schitei, fermierul va mentiona  instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate masuratorile inscrise in schitele depuse si toleranta acestuia in conformitate cu fisa tehnica sau cartea tehnica a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate masuratorile;

e) copia schitei validata de beneficiar aferenta locurilor de cazare, calculate potrivit Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare aprobate prin Ordinul presedintelui ANSVSA 136/2006, cu modificarile ulterioare, Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protectie a puilor destinati productiei de carne, aprobate prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 30/2010, cu modificarile ulterioare, si Normei sanitare veterinare care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului aprobate prin Ordinul presedintelui ANSVSA  nr. 63/2012, pentru spatiile de cazare care nu se afla in Masura 14;

f) documentele justificative care atesta instituirea restrictiilor sanitare veterinare privind popularea cu pasari in semestrul I al anului 2020, daca este cazul;

g) coordonate bancare/trezorerie;

h) pentru beneficiarii care au accesat Masura 14  – Bunastarea animalelor – pachetul b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor, din cadrul PNDR 2014 – 2020, copiile documentelor prevazute la lit.a) – d), f) si g) depuse impreuna cu cererea de plata/deconturile justificative raman valabile si pentru aceasta masura APIA va prelua datele operate si verificate din aplicatia electronica de gestionare a masurii Masura 14 – Bunastarea animalelor – pachetul b) – Plati in favoarea bunastarii pasarilor, din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploatatiile cu cod ANSVSA.

i) pentru beneficiarii care solicita sprijin pentru activitatea de incubatie, document oficial care sa certifice capacitatea statiei de incubatie, respectiv pui eclozionati pe serie.

Ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol se acorda pe capacitatea de productie detinuta de beneficiar, echivalent UVM, in functie de speciile si categoriile de pasari, respectiv, pui de carne, pui de curca, gaini ouatoare, gaini rase grele si pui eclozionati.

Cuantumul ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent in lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curca si pui eclozionati, respectiv 0,014 UVM pentru gaini ouatoare si gaini rase grele.

Ajutorul de stat poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate in conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijin a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fara a depasi echivalentul in lei a 100.000 euro pentru acelasi beneficiar.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE