APIA: incep inscrierile pentru schema de ajutor „Sprijin pentru prima impadurire”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 11 decembrie 2018, ora 900 – 28 iunie 2019, ora 1400, detinatorii de teren agricol si neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite” (sesiunea 3/2018), aferenta SubMasurii 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” din Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 – 2020.

Alocarea financiara pentru sesiunea 3/2018 este de 115.995.314 euro.

Schema de ajutor de stat este implementata de APIA, iar informatiile detaliate pentru accesarea acesteia pot fi consultate la Centrele judetene/locale ale APIA, respectiv in Ghidul solicitantului si documentele de implementare publicate pe site-ul APIA.

Completarea Cererii de Sprijin se realizeaza online si se depune pe suport de hartie la Centrele Judetene sau al Municipiului Bucuresti al APIA.

In sprijinul potentialilor beneficiari, APIA a dezvoltat aplicatia electronica M8 pentru depunerea online a cererii de sprijin. Aceasta este accesata din pagina principala a site-ului APIA si este insotita de instructiuni de utilizare.

Potentialii beneficiari parcurg urmatoarele etape premergatoare depunerii cererii de sprijin:

  • Identificarea cu sprijinul APIA a suprafetelor care urmeaza a fi impadurite,
  • Elaborarea proiectului tehnic de impadurire de catre persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plati la prima cerere de plata),
  • Obtinerea avizului Garzii Forestiere pentru proiectul tehnic de impadurire; in vederea avizarii, proiectul tehnic de impadurire se depune la Garda Forestiera cu cel putin 10 zile inainte de incheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in schema de ajutor de stat si detaliate in Ghidul Solicitantului.

Prin aceasta schema se acorda sprijin financiar pentru infiintarea de plantatii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de padure si perdele forestiere de protectie.

Beneficiarii schemei pot fi detinatorii publici si privati de teren agricol si formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixa, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru impadurirea de terenuri agricole si neagricole, sub forma a doua prime, dupa cum urmeaza:

           Prima de infiintare a plantatiilor forestiere (Prima 1), care acopera inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de impadurire – acordata pentru toti beneficiarii schemei,

Prima anuala (Prima 2), pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de intretinere si ingrijire a plantatiei forestiere si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi – acordata in functie de categoria de beneficiar si tipul de teren.

Valoarea maxima a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat in baza prezentei scheme este de 7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate in tabelul de mai jos, cu precizarea ca valorile din paranteza sunt aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform legislatiei nationale aplicabile.

 

EUR/ha Terenuri agricole Terenuri neagricole
Campie Deal Munte Campie Deal Munte
Prima 1 (randul 1+randul 2 + randul 3)
1 Proiect tehnic

Cost elaborare proiect tehnic de impadurire = VB + n x VM x 2%, in care:

VB – 590 (476) euro

n (ha) – suprafata totala solicitata a fi impadurita in baza schemei de ajutor de stat

VM (euro) – 8.889 (7169) euro

2 Infiintare 3994 (3221) 2528 (2039) 2619 (2112) 4393 (3543) 2639 (2128) 2730 (2202)
3 Imprejmuire 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749) 2081 (1749)
Prima 2* (randul 4…9 + randul 10…11 + randul 12)
  Lucrari de intretinere (maximum 6 ani)
4 Intretinere anul 1 1138 (918) 1443 (1164) 487 (393) 1138 (918) 1443 (1164) 487 (393)
5 Intretinere anul 2 2423 (1954) 1923 (1551) 1295 (1044) 2423 (1954) 1923 (1551) 1295 (1044)
6 Intretinere anul 3 1671 (1348) 1438 (1160) 1198 (966) 1671 (1348) 1438 (1160) 1198 (966)
7 Intretinere anul 4 899 (725) 834 (673) 109 (88) 899 (725) 834 (673) 109 (88)
8 Intretinere anul 5 632 (510) 465 (375) 109 (88) 632 (510) 465 (375) 109 (88)
9 Intretinere anul 6 632 (510) 465 (375) 55 (44) 632 (510) 465 (375) 55 (44)
  Lucrari de ingrijire (2 ani)
10 Ingrijire 1 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154) 191 (154)
11 Ingrijire 2 157 (127) 157 (127) 262 (211) 157 (127) 157 (127) 262 (211)
  Compensatii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani)**
12 Marja neta standard 190 190 190

* Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice componenta a Primei 2 trebuie sa respecte normele privind eco-conditionalitatea pe toate terenurile agricole apartinand exploatatiei agricole si pe toata perioada angajamentului.

** Numai beneficiarii detinatori de terenuri agricole, incadrati in categoria fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensatia pentru acoperirea pierderilor de venit agricol.

 

Detinatorii de terenuri agricole/neagricole proprietate a statului si/sau detinatorii de terenuri agricole/neagricole proprietate a unitatilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociatii ale acestora, beneficiaza numai de sprijinul acordat in baza Primei 1.

 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE