padure de vanzare

APIA: fonduri europene pentru conservarea padurilor. Cine poate accesa sprijinul

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Sprijinul acordat in cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu si este acordat anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit, costurile suplimentare si tranzactionale suportate de detinatorii de terenuri forestiere care incheie angajamente voluntare pe o perioada de 5 ani.

In cadrul schemei sunt compensate doua tipuri de angajamente, ale caror cerinte specifice sunt incadrate in urmatoarele doua pachete:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniste,

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar in combinatie cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile platilor compensatorii acordate sunt urmatoarele:

a) 38 € pe an si pe hectar pentru suprafata angajata in cadrul Pachetului 1;

b) 137 € pe an si pe hectar pentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2.

Pentru suprafete cuprinse intre 100 ha si 500 ha (inclusiv) sprijinul financiar se acorda 100% din valoarea platii compensatorii. Pentru suprafete mai mari de 500 ha se aplica degresivitatea suportului financiar, astfel ca nivelul platilor va fi ajustat dupa cum urmeaza:

a) pentru suprafata cuprinsa intre 500,01 ha si 1000 ha se va acorda 85% din valoarea platii compensatorii,

b) pentru suprafata cuprinsa intre 1000,01 ha si 5000 ha se va acorda 65% din valoarea platii compensatorii,

c) pentru suprafata mai mare de 5000 ha se va acorda 50% din valoarea platii compensatorii.

Degresivitatea se aplica suprafetelor angajate mai mari de 500 de hectare pentru ambele pachete.

Cand se depun cererile de sprijin

Cererile de sprijin sunt depuse in perioada specificata pe site-ul www.apia.org.ro conform Anuntului de lansare a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru ajutorul de stat. Anuntul contine informatiile necesare solicitantilor: perioada de depunere a cererii de sprijin precum si valoarea alocarii financiare a sesiunii.

Dosarele cererilor de sprijin sunt depuse personal (cererea de sprijin semnata de catre solicitant si documentele anexate), inaintea datei limita de inchidere a sesiunii de depunere, de catre titularul de cerere, reprezentantul legal sau imputernicit, asa cum este precizat in formularul Cererii de sprijin.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE