oi de vanzare

APIA face supracontroale în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine

Facebook
Twitter

În această perioadă, inspectorii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) desfăşoară activități de control și suparacontrol la faţa locului, în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine, pentru care au fost depuse cereri de solicitare a ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.

În cadrul controlului la faţa locului echipele de control APIA verifică următoarele elemente:

  • existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii depuse;
  • respectarea pentru animalele găsite la faţa locului, a celor 4 elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte în original, înregistratea în Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al exploataţiei, completat la zi);
  • existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră, circumstanțe naturale);
  • existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, după caz.

Crescătorii de animale că au obligaţia de a menţine în exploataţie animalele  pentru care s-a solicitat ajutorul specific, chiar dacă au fost controlaţi, astfel:

  • ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine – 90 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 18.09.2014 inclusiv;
  • ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 28.09.2014 inclusiv;
  • ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate – 6 luni de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 21.12.2014 inclusiv.

Animalele găsite la control fără numere de identificare (crotalii), incorect identificate și cele care nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie la datele obligatorii de retenţie mai sus specificate sunt animale nedeterminate, care generează penalitaţi sau excluderi de la plată, după caz.

În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin  care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă.

Echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de ovine şi caprine, până cel târziu pe 28 septembrie 2014 . Totodată, 21 decembrie 2014 este termenul limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de bovine.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE