APIA eliberează adeverințe pentru crescătorii de ovine care vor credite

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii pentru ajutoarele naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la specia ovine — caprine, că eliberează adeverințe pentru cei care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente, de la băncile care au încheiat convenții cu agenția.

Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităților curente, până la efectuarea, de către APIA, a plății primelor pe exploatație și pe cap de animal la care sunt îndreptățiți potrivit prevederilor legale.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN — SA (FNGCIMM) garantează maxim 80% din valoarea creditelor acordate de bănci fermierilor.

Toate convențiile încheiate între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — banca și FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro.

Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință de înregistrare a fermierului prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru ANT, sectorul zootehnic la specia ovine — caprine, pentru anul 2014, că s-au efectuat verificările privind datele din cererea de solicitare a ANT până la data emiterii adeverinței, conform reglementărilor în vigoare, precum și numărul de animale solicitate pentru prima pe cap de animal.

De asemenea, în adeverință se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinței și că beneficiarul a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislația în vigoare.

Conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1472/30.09.2014, suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT în sector ovine — caprine este de 20 lei/cap de animal.

Reafirmăm recomandarea adresată potențialilor beneficiari interesați să își aleagă creditorul numai după un studiu atent al condițiilor de creditare impuse de fiecare bancă (creditoare), pentru a obține condițiile de creditare cele mai avantajoase și care se potrivesc cel mai bine profilului exploatației sale.

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE