Meniu

APIA eliberează adeverințe pentru credite-punte crescătorilor de bovine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) eliberează adeverinţe pentru beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine, care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu agenţia.

Creditele-punte oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, pâna la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Toate conventiile încheiate între APIA, băncile comerciale şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul agenției, la adresa www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca fermierul a depus cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2013, că s-au efectuat verificările administrative asupra cererii  de solicitare a plății naționale complementare sector zootehnic, până la data emiterii adeverinței, conform reglementărilor în vigoare, precum și numărul  de animale eligibile pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne. De asemenea, în adeverință se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinței. Totodată, prin adeverința eliberată de APIA se atestă că beneficiarul  a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislația în vigoare și că îndeplinește condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic schema decuplată de producţie în sectorul carne  la specia bovine în conformitate cu legislația în vigoare.

APIA atrage atenția asupra faptului că adeverinţele pentru beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare se eliberează numai pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne pentru dosarele complete care au verificarea administrativă finală şi „Confirmare procesare RNE – APIA”.

Conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1412/2013, cuantumul de plată înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de animal.

Crescătorii de bovine sunt sfătuiți să își aleagă banca de la care vor lua creditul-punte numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare dintre băncile comerciale care au încheiat convenții cu APIA, pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale.

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, respectiv între 6% și 9 % inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, banca trebuie să facă dovada ca în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul Național de Dezvolare Rurală 2007-2013.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE