padure de vanzare

APIA, despre sprijinul pe care orice detinator de padure il poate obtine

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca a fost aprobat Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”,  aferenta Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, submasura 15.1  „Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 sesiunea 3/2020.

Scopul submasurii 15.1 ”Plati pentru angajamente de silvo-mediu” este reducerea numarului de interventii silvotehnice in padure si promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultura cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depasesc cerintele obligatorii relevante prevazute in cadrul legislatiei nationale in domeniul gestionarii padurilor.

Beneficiarii schemei pot fi:

 1. Unitatile administrativ-teritoriale care au in proprietate publica sau privata terenuri forestiere;
 2. Persoanele fizice si juridice care au in proprietate privata terenuri forestiere;
 3. Asociatii ale beneficiarilor precizati la lit. a) si b), conform prevederilor Ordinul MADR 1002/2016, modificat si completat prin Ordinul MADR nr. 1464/2018 constituite in baza legislatiei in vigoare.

Calitatea de beneficiar eligibil se dovedeste prin prezentarea documentelor precizate in Sectiunea V a cererii de sprijin (Anexa 1) la categoria Documente referitoare la forma de organizare a solicitantului.

Sprijinul acordat in cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu si este acordat anual, ca suma fixa pe unitatea de suprafata (hectar) si reprezinta o compensatie pentru pierderile de venit, costurile suplimentare si tranzactionale suportate de detinatorii de terenuri forestiere care incheie angajamente voluntare pe o perioada de 5 ani.

In cadrul schemei sunt compensate doua tipuri de angajamente, ale caror cerinte specifice sunt incadrate in urmatoarele doua pachete:

 1. Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniste;
 2. Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rarituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar in combinatie cu Pachetul 1).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat in baza prezentei Scheme este de 100%.

Valorile platilor compensatorii acordate sunt urmatoarele:

 • 38 € pe an si pe hectar pentru suprafata angajata in cadrul Pachetului 1;
 • 137 € pe an si pe hectar pentru suprafata anuala pentru care se solicita sprijin in cadrul Pachetului 2.

Pentru suprafete cuprinse intre 100 ha si 500 ha (inclusiv) sprijinul financiar se acorda 100% din valoarea platii compensatorii.

Pentru suprafete mai mari de 500 ha se aplica degresivitatea  suportului financiar, astfel ca nivelul platilor va fi ajustat dupa cum urmeaza:

 • pentru suprafata cuprinsa intre 500,01 ha si 1000 ha se va acorda 85% din valoarea platii compensatorii;
 • pentru suprafata cuprinsa intre 1000,01 ha si 5000 ha se va acorda 65% din valoarea platii compensatorii;
 • pentru suprafata mai mare de 5000 ha se va acorda 50% din valoarea platii compensatorii.

Degresivitatea se aplica suprafetelor angajate mai mari de 500 de hectare pentru ambele pachete.

Pentru sesiunea 3, pentru a oferi timp suficient potentialilor beneficiari de a pregati dosarele tehnice necesare accesarii schemei de ajutor de stat, incepand cu publicarea pe site-ul APIA a Ghidului solicitantului, sesiunea 3 si pana la lansarea sesiunii de depunere a cererilor de sprijin/plata (termen estimat: 2 martie 2020), se pot efectua urmatoarele actiuni premergatoare:

 • Inregistrarea potentialilor beneficiari in Registrul Unic de Identificare(RUI) gestionat de APIA,
 • Identificarea terenurilor forestiere, intocmirea dosarului tehnic de catre proiectant/ocol silvic etc. si avizarea dosarului tehnic de catre GF,
 • Transmiterea avizului, fisei rezumative si fisierelor pe suport CD de catre GF la APIA,
 • Incarcarea informatiilor in IPA-online APIA si rezolvarea eventualelor inadvertente/ inconsistente,
 • Completarea cererii de sprijin online (in aplicatia electronica M15, disponibila pentru sesiunea 3) de catre potentialii beneficiari si verificarea modului de preluare a informatiilor din dosarul tehnic, fara selectarea statusului „Depus”.

Pentru mai multe detalii, Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”,  aferenta Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, submasura 15.1  „Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 sesiunea 3/2020 poate fi consultat pe site-ul APIA, la link-ul: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/19-10-02-11-58-56GS_M15_sesiunea_3_editia_I.pdf.

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimeaza a se desfasura in perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea financiara fiind de cca. 29.000.000 euro. Pentru aceasta sesiune, cererea de sprijin reprezinta si cerere de plata pentru anul 1 (1 ianuarie– 31 decembrie

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE