APIA: conditii de eligibilitate si valoarea subventiilor pentru masurile de agromediu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a publicat detalii despre valoarea subventiilor pe care le vor incasa fermierii pe masurile de agromediu, precum si cerintele specifice pentru fiecare pachet in parte.

Astfel, masura 10 – Agro-mediu si clima are ca scop incurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) sa adopte, pe baze voluntare, practici agricole care sa asigure mentinerea valorii de mediu a zonelor rurale, mentinerea de habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile salbatice prioritare, precum si utilizarea durabila a resurselor naturale si pastrarea peisajelor traditionale.

Pachetul 1 – Pajisti cu inalta valoare naturala – 142 euro/ha/an

Cerintele specifice:

– utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa;

– utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha);

– cositul poate incepe doar dupa data de 1 iulie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau dupa data de 15 iunie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m);

– pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar;

– masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii aflate sub angajament nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului;

– pajistile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor;

– nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari (se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand unele suprafete sunt afectate accidental);

– este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare;

– beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu;

– beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 2 – Practici agricole traditionale (poate fi aplicat doar aditional, in combinatie cu Pachetul 1):

varianta 2.1-lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete – 100 euro/ ha/an;

Cerinte specifice:

 • masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii aflate sub angajament nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului;
 • pajistile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise
 • pe suprafata pajistilor si a livezilor traditionale aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala;
 • nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari (se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand unele suprafete sunt afectate accidental);
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare;
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu;
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor.

Varianta 2.2-lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete – 21 euro/ha/an;

Cerinte specifice:

 • cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele,
 • masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii aflate sub angajament nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului,
 • nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari (se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand unele suprafete sunt afectate accidental),
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare,
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor

Pachetul 3 – Pajisti importante pentru pasari:

Subpachetul 3.1 – Crex crex: varianta 3.1.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an; varianta 3.1.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;

Areal: judetele Bacau, Harghita, Maramures, Mures, Neamt, Salaj. (conform PNDR)

Subpachetul 3.2 – Lanius minor si Falco vespertinus: varianta 3.2.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru Lanius minor si Falco vespertinus – 159 euro/ha/an; varianta 3.2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru Lanius minor si Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.

Areal: judetele Arad, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Giurgiu, Ilfov, Iasi, Neamt, Olt, Satu Mare, Tulcea, Timis, Teleorman, Valcea, Vaslui, Vrancea. (conform PNDR)

Cerintele specifice sub-pachetului 3.1:

 • cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie,
 • cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
 • pasunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
 • lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 3.1.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2).
 • sunt interzise actiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajistilor aflate sub angajament.

Cerintele specifice sub-pachetului 3.2:

 • cositul trebuie efectuat cel mai tarziu pana la data de 1 iulie,
 • pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
 • lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 3.2.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

Alte cerinte specifice comune celor doua sub-pachete:

 • utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
 • utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maximum 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
 • o banda necosita, lata de 3 metri, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele (poate fi cosita dupa data de 1 septembrie),
 • pajistile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,
 • masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii aflate sub angajament nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului,
 • nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari (se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand unele suprafete sunt afectate accidental),
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare,
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu,
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea
  angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;

Cerintele specifice:

 • semanarea culturilor verzi trebuie realizata pana la 30 septembrie, utilizandu-se: mazarea, mazarichea, rapita, mustarul, lupinul, sulfina;
 • utilizarea fertilizantilor chimici este interzisa, doar fertilizantii organici putand fi utilizati inaintea infiintarii culturilor verzi,
 • biomasa formata trebuie sa fie incorporata in sol cel tarziu pana la 31 martie,
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare,
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbarilor climatice – 125 euro/ha/an;

Cerintele specifice:

 • pentru fiecare cultura de primavara (porumb, sorg, floare soarelui, soia) angajata pe suprafata cultivata se vor utiliza concomitent, in proportii egale, cel putin 2 hibrizi/soiuri cu precocitati diferite (timpurii sau semitimpurii si semi-tardivi sau tardivi),
 • fermierii care incheie angajamente, vor trebui sa asigure rotatia culturilor, astfel incat in 2 ani consecutivi sa utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floare soarelui, soia),
 • utilizarea metodelor de lucrare minima a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafetelor angajate,
 • aplicarea gunoiului de grajd sub forma compostata (cantitatea maxima de gunoi de grajd care se aplica pe teren trebuie sa fie in acord cu
  Standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite in “Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati”),
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare,
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu,
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor

Pachetul 6 – Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

 • varianta 6.1 – lucrari manuale pe pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;
 • varianta 6.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an

Cerinte specifice:

 • utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa.
 • utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana in echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
 • cositul poate incepe doar dupa data de 25 august,
 • lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 6.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2),
 • pasunatul se efectueaza cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
 • sunt interzise actiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajistilor aflate sub angajament,
 • masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii aflate sub angajament nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului,
 • pajistile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor,
 • nu vor fi realizate insamantari de suprafata sau suprainsamantari (se pot face insamantari cu specii din flora locala doar in cazurile cand unele suprafete sunt afectate accidental),
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare,
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor

Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an

Cerinte specifice:

 • pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie infiintarea in cel putin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii;
 • insamantarea cerealelor de toamna (grau, orz, secara, triticale) sau a rapitei trebuie finalizata inainte de data de 15 octombrie;
 • in fiecare an de angajament, dupa data de 15 septembrie, trebuie infiintata o cultura de cereale de toamna (grau, orz, secara, triticale) sau de rapita;
 • in situatia in care se infiinteaza o cultura de porumb, in anul respectiv, pe parcela angajata, cultura de toamna este incorporata in sol pana cel tarziu la finalul lunii martie;
 • parcelele angajate vor putea fi insamantate cu porumb, dar nu mai tarziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat inainte de data de 15 septembrie;
 • la recoltarea culturii de porumb este lasata o suprafata nerecoltata de minimum 5 % si maximum 10 % (cultura este lasata in picioare sau culcata) sau in situatia in care nu este infiintata o cultura de porumb, in anul respectiv de angajament fermierul este obligat sa asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, in cel putin un punct de hranire situat pe suprafata fiecarei parcele angajate,
 • pesticidele si fitostimulatorii (ingrasamintele) nu pot fi folosite in perioada cuprinsa intre insamantarea culturii de toamna si 15 martie,
  se interzic lucrarile agricole si/sau pasunatul in perioada 15 octombrie – 15 martie
 • este interzisa folosirea metodelor de alungare a pasarilor in perioada cuprinsa intre 15 octombrie si 31 martie,
 • este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente in cadrul fermelor care au angajamente in derulare,
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu,
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor.

Pachetul 8 – Cresterea animalelor de ferma din rase locale in pericol de abandon

Cerinte specifice:

 • beneficiarul se angajeaza sa respecte regulamentul de organizare si functionare a registrului genealogic al rasei condus de asociatii acreditate de ANZ in baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014;
 • beneficiarul se angajeaza sa mentina, pe o perioada de 5 ani, numarul de animale femele adulte de reproductie prevazut la incheierea angajamentului, precum si descendentii femele necesari pentru inlocuirea acestor animale pana la sfarsitul programului; daca efectivul angajat se reduce, datorita unor cauze cum ar fi imbolnavirea, sacrificarea, moartea sau vanzarea animalelor, beneficiarul are obligatia de a notifica Agentia de Plati si de a reface efectivul de femele adulte de reproductie, prin trecere de la tineret sau prin cumparare; in cazul in care efectivul de animale adulte nu se va reface in maximum 6 luni de la momentul notificarii, sprijinul va fi redus proportional;
 • beneficiarii tin o evidenta a activitatilor agricole corelate cu implementarea cerintelor de agro-mediu;
 • beneficiarii masurii vor trebui sa faca dovada detinerii competentelor necesare implementarii angajamentelor sau se angajeaza sa obtina cunostintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanta, care sa vizeze cel putin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea si depunerea angajamentelor si cererilor de plata, masurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerintele de baza si la cerintele specifice ale angajamentelor.

Beneficiarii acestor plati sunt fermierii care detin animale femele de reproductie de rasa pura locala in pericol de abandon din speciile prevazute in PNDR, inscrise in Registrele genealogice ale raselor – sectiunea principala – condus de asociatii acreditate de Agentia Nationala pentru Zootehnie – ANZ.

Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:

 • Bovine – Taurine: Sura de stepa;
 • Bovine – Bubaline: Bivolul romanesc;
 • Ovine: Tigaie – Varietatea ruginie, Ratca (Valaha cu coarne in tirbuson), Karakul de Botosani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos Transilvanean, Merinos de Cluj, Tigaie cu cap negru de Teleorman;
 • Caprine: Alba de Banat, Carpatina;
 • Ecvidee: Furioso North Star, Hutul, Gidran, Lipitan, Shagya Araba, Nonius, Semigreul romanesc;
 • Porcine: Bazna, Mangalita.

Sprijinul acordat in cadrul acestui pachet reprezinta o plata compensatorie pentru pierderile de venit suportate de beneficiari. Prima compensatie este platita anual, ca suma fixa pe unitate vita mare – UVM (calculat pentru femelele adulte de reproductie de rasa pura), astfel:

 • Bovine (taurine si bubaline) – 200 Euro/UVM;
 • Ovine – 87 Euro/UVM;o
 • Caprine – 40 Euro/UVM;
 • Ecvidee – 200 Euro/UVM;
 • Porcine – 176 Euro/UVM.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE