APIA: ce trebuie sa facem pentru a obtine sprijinul pentru pajisti

Facebook
Twitter

Asociatiile de producatori care inchiriaza sau concesioneaza pajisti comunale, pot solicita un sprijin financiar pentru administrarea acestor pajisti, in functie de numarul animalelor pe care le au in proprietate si de suprafata pentru care s-a solicitat arendarea/ concesionarea.

Pentru obtinerea de sprijin prin aceata schema de plata, APIA impune un set de reguli si de documente necesare inainte de depunerea propriu-zisa a cererii de finantare. Iata care sunt acestea:

Conditii de accesare

– Sa fii inregistrat in Registrul Unic de Identificare, administrat de APIA;

– Sa depui o singura cerere de plata la central local/judetean APIA unde esti arondat;

– Sa dovedesti ca esti fermier activ pentru platile directe/masurile de mediu si clima;

– Sa declari corect toate suprafetele si culturile si/sau efectivele de animale;

– Sa identifici si sa delimitezi corect fiecare parcela agricola utilizata;

– Sa te prezinti pentru clarificari la APIA cu documentele solicitate, daca ti se solicita acest lucru;

– Sa respecti normele de ecoconditionalitate (GAEC si SMR) pe toata suprafata agricola a fermei. Nerespectarea uneia dintre aceste norme atrage dupa sine reducerea platilor, in functie de gravitatea, amploarea si caracterul repetat al nerespectarii acestora, cu exceptia ANT sector vegetal si zootehnic;

Daca soliciti sprijinul cuplat in sectorul zootehnic, trebuie sa indeplinesti conditiile specifice.

– Sa permiti efectuarea controalelor, de catre APIA sau de catre alte organisme abilitate in acest sens. In caz contrar, poti fi exclus de la plata!

Documente necesare:

– Copie CI/BI/ pasaport;

– Pentru persoanele juridice – actele care atesta forma de organizare, inregistrarea fiscala si numirea/ desemnarea unui administrator, dupa caz, in original;

– Dovada cont bancar activ;

– Documente specifice, diferentiate pe tipul de sprijin solicitat;

– Documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor declarate.

Beneficiarii M11 trebuie sa depuna odata cu cererea unica de plata sau pana la termenul limita de depunere a cererii, copia contractului incheiat intre organismul de control si beneficiar, copia fisei de inregistrare a beneficiarului in agricultura ecologica si Registrul parcelar conform Anexei nr. 1 din Ordinul MADR nr. 1253/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea trebuie sa fie vizate de catre Direcția Agricola Județeana si sa fie valabile pentru anul in curs.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE