floarea soarelui

Subventii APIA platite in avans, peste 3 milioane de euro

Facebook
Twitter

Incepând cu data de 16 octombrie 2013 APIA acordă plata în avans către fermierii care au depus cereri în cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS)-Campania 2013, a anuntat Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura (APIA).

De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Cuantumul pentru plata SAPS- Campania 2013 este de 139.17 euro/ha potrivit Hotărârii de Guvern nr. 762/2013, privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafata, a plăţilor separate pentru zahărşi a plăţilor specifice pentru orez care se acordă în agricultura, în sectorul vegetal, la care se va aplica un coeficient de reducere liniară care va asigura încadrarea în plafonul alocat de CE.

Plata în avans poate fi acordată în procent de până la 50% din valoarea totală a plăţilor directe. Astfel, România acordă un avans de 61,00 euro/ha. Plăţile se fac lacursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 29 septembrie 2013.

APIA a efectuat plati în valoare de 1.400.844.152,89 lei (313.949.832,56 euro) reprezentând avansul aferent schemei de plata unica pe suprafata-Campania 2013, pentru un număr de 555.408 fermieri.

În cadrul campaniei SAPS 2013, România beneficiază de o  alocare financiară de 1.213.143.000 euro din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru o suprafata de referinţă de 8.716.370 ha.

Anul acesta este prima dată când APIA a efectuat plăţi în avans, în cuantum de până la 75% din suma cuvenită, fermierilor care au depus cereri de plată pe suprafaţă, în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală – Campania 2013: 211 ”Plăţi pentru zona montană defavorizată”, 212 “Plăţi pentru zone defavorizate – altele decât cele montane” şi 214 “Plăţi pentru agromediu”. Astfel, în perioada 05.09. – 05.10.2013, au fost efectuate plăţi din FEADR (Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) în valoare totală de 1.195.169.562 lei (268.909.790 euro). De acest avans au beneficiat toţi fermierii  care au solicitat sprijin în cadrul măsurilor Axei II, pentru care s-a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011.

Plăţile s-au efectuat lacursul de schimb de 4,4445 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 01/03 din 04 ianuarie 2013.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE