APIA: 30 noiembrie, termen limita pentru banii europeni

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca termenul limita pentru depunerea cererilor de plata pentru masura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin este data de 30 noiembrie 2016, conform prevederilor art.5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al României in sectorul vitivinicol 2014-2018.

Beneficiarii, persoane fizice/juridice, trebuie sa depuna la Centrele Judetene si la Centrul Municipiului Bucuresti al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, o cerere de plata (conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din normele metodologice), insotita de urmatoarele documente:

  • a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului si certificat de inregistrare fiscala, pentru persoane juridice;
  • b) copia actelor care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de exploatare pentru suprafata asigurata;
  • c) fisa informatizata a suprafetelor viticole inscrise in R.P.V. pentru care se solicita sprijin financiar, eliberata de catre directiile pentru agricultura judetene ( D.A.J.) si al municipiului Bucuresti;
  • d) copia politei de asigurare.

Aceste documentele sunt prezentate in original si copie, in vederea certificarii de catre reprezentantul A.P.I.A. prin inscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”, dupa care originalele se restituie beneficiarului.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE