APIA: 15 mai, termen limita pentru depunerea declaratiilor lunare de catre operatorii care achizitioneaza lapte crud

Facebook
Twitter

Operatorii care achiziţionează lapte de la producători trebuie să depună declaraţia lunară privind cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în luna precedentă până la data de 15 mai 2015, în conformitate cu art.151 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Declaraţia lunară va fi transmisă atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie.

Declaraţia în format electronic (anexa 1) va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte;

b. informaţiile referitoare la cantităţile de lapte achiziţionate lunar.

Declaraţia în format scris (anexa 2) va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte;

b. informaţiile referitoare la cantităţile totale de lapte achiziţionate lunar;

c. Numele şi prenumele reprezentantului legal al prim cumpărătorului, semnătura şi ştampila.

Informaţiile referitoare la anexele 1 şi 2 pot fi vizualizate în secţiunea “Măsuri de piață”-subsecțiunea “Relaţii contractuale în sectorul laptelui”.

Declaraţiile lunare obligatorii şi/sau solicitarea informaţiilor suplimentare se pot transmite prin e-mail la adresa primcumparatori@apia.org.ro.

Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură atenţionează operatorii economici că orice întârziere în depunerea declaraţiilor lunare va fi sancţionată conform Legii 297/2013, art.14, pct. 2 (b), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Puteti descarca Anexa 1 – prim cumparatori si Anexa 2 – prim cumparatori.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE