Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a demarat procedura de întocmire a Bazei de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, care pot fi achiziționate prin măsurile de investiții aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Acest demers permite APDRP să simplifice achiziția de bunuri prin faptul că beneficiarii PNDR nu vor mai aplica procedura de achiziţie specifică beneficiarilor privați. Această procedură, care este în acest moment aplicabilă în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, are o durată medie de derulare de 3 luni și presupune publicarea unei invitații de participare (care conține specificații generale, astfel încât să nu fie considerată restrictivă participarea la licitație), primirea a minim 3 oferte conforme și selectarea pentru achiziție a ofertei care are prețul cel mai mic.

„Baza de date cu prețuri de referință este un proiect ambițios al Agenției, un nou demers care va simplifica radical procesul de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR 2020. Odată cu definitivarea bazei de date, beneficiarii PNDR vor cumpăra direct echipamentul dorit care este afișat în baza de date, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziţie. Mai mult, beneficiarii vor putea achiziționa exact echipamentul dorit și nu unul care a fost oferit cu prețul cel mai mic de către ofertantul desemnat câştigător în urma parcurgerii procedurii de achiziție. Acest demers, alături de depunerea on-line a Cererilor de Finanțare, sunt măsuri concrete și care vor asigura o implementare corectă și facilă a noului Program de finanțare a agriculturii și a mediului rural”, a precizat directorul general al APDRP, David Eugen Popescu.

De asemenea, baza de date va facilita accesul solicitanților de fonduri europene la informațiile specifice necesare achiziționării de echipamente, utilaje sau mașini.

Prețurile cuprinse în baza de date a APDRP reprezintă prețurile maxime care vor fi decontate drept cheltuieli eligibile prin PNDR.

Baza de date cu prețuri de referință se realizează în urma colectării informațiilor furnizate de către producătorii, importatorii sau distribuitorii de mașini, utilaje și echipamente specializate, care sunt centralizate, verificate și validate de către experții APDRP.

În această bază vor fi afișate exclusiv următoarele informații: codul CPV (Codul comun internațional privind achizițiile de produse și servicii), marca, modelul, dotările standard și prețul exprimat în Euro, fără TVA. Identitatea producătorului, importatorului sau distribuitorului care a transmis informațiile nu va fi făcută publică.Baza de date se va corela periodic cu ofertele primite de la producători, importatori sau distribuitori și se va actualiza anual în funcție de modificările de preț operate asupra elementelor înscrise în baza de date.

Pentru înscrierea în această bază de date, APDRP pune la dispoziția tuturor producătorilor, importatorilor sau distribuitorilor de mașini, utilaje și echipamente specializate de la nivel mondial, formularele tip ,,Solicitare de înscriere” și „Tabel cu oferta de prețuri”. Acestea se pot descărca gratuit de pe site-ul www.apdrp.ro. Formularele trebuie completate cu toate datele solicitate, semnate, datate și ștampilate de reprezentantul legal și transmise pe adresa de e-mail bazapreturi@apdrp.ro. Solicitarea și documentele suport vor fi transmise în format .pdf iar tabelul cu oferta de prețuri valabile pentru România trebuie transmis în format editabil (word sau excel).

Astfel, orice producător, importator sau distribuitor care dorește să-i fie inclusă gama de produse oferite în baza de date, trebuie să transmită în format electronic către APDRP următoarele documente: Solicitarea de înscriere, Tabelul cu oferta de preț și Documentul care atestă calitatea de partener, importator sau distribuitor autorizat al producătorului.

Veridicitatea nivelurilor prețurilor incluse în solicitările trimise se va demonstra prin lista oficială de prețuri, valabilă pentru România, a producătorilor, importatorilor și distribuitorilor. În cazul importatorilor sau distribuitorilor, este recomandabil ca lista să fie asumată și de producător.

APDRP va efectua verificări suplimentare ale prețurilor prezentate și va introduce în baza de date prețuri care, în urma verificărilor, pot fi mai mici decât cele prezentate inițial de ofertant. În cazul în care APDRP identifică diferenţe între preţurile comunicate şi cele reale, verificările vor fi extinse asupra tuturor preţurilor comunicate şi, până la finalizarea verificărilor, va exclude din baza de date toate echipamentele comunicate de către respectivul producător, importator sau distribuitor.