Începând cu data de 9 ianuarie 2015, TOP TRADE IDEAS implementează proiectul cu titlul „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe inovative pentru persoanele adulte din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Horezu”. Activitățile de formare profesională, precum și acțiunile de informare și difuzare de cunoștințe ce se vor derula în cadrul proiectului sunt GRATUITE și urmăresc îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice generale, specifice sectoarelor agricol, silvic și al industriei alimentare, precum și pregătirea generală în managementul fermelor, utilizarea durabilă a terenurilor și protecția mediului. Informații suplimentare legate de activitățile proiectului puteți obține la telefon.

Pret:

Contacteaza autorul pe email sau la telefon: 0723534369