Anuntul APIA pentru fermieri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la 31 martie a.c., detinatorii de teren agricol si neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”, in cadrul Masurii 8 „Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor”, SubMasura 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” din Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 – 2020.

Aceasta schema de ajutor de stat este implementata de APIA.

Sprijinul financiar pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite se acorda detinatorilor publici si privati de terenuri agricole si neagricole si vizeaza plantatiile forestiere realizate prin:

  • a) trupuri de padure pe terenurile agricole si neagricole;
  • b) perdele forestiere de protectie pe terenurile agricole si neagricole.

In categoria detinatorilor publici de teren agricol si neagricol sunt incluse unitatile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orase, municipii) si alte persoane juridice de drept public, precum si formele asociative ale acestora.

In categoria detinatorilor privati de teren agricol si neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, societatile comerciale, asociatiile si fundatiile, alte persoane juridice de drept privat, precum si formele asociative ale acestora.

Suprafata terenului propus pentru impadurire, in cazul realizarii de trupuri de padure trebuie sa fie de cel putin 1 ha, iar suprafata compacta minima impadurita sa fie de cel putin 0,5 ha; in cazul realizarii de perdele forestiere de protectie suprafata terenului propus pentru impadurire trebuie sa fie de cel putin 0,5 ha, iar suprafata compacta minima impadurita sa fie de cel putin 0,1 ha.

Sprijinul financiar se acorda ca valoare fixa, reprezentata de costurile standard pentru impadurirea de terenuri agricole si neagricole, dupa cum urmeaza:

  • a) costuri pentru infiintarea plantatiilor forestiere si costuri cu elaborarea proiectului tehnic de impadurire, acordate sub forma de prima, denumita Prima 1.
  • b) costuri de intretinere a plantatiei forestiere, costuri de ingrijire a plantatiei forestiere, precum si costuri pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi acordate sub forma de prima anuala, pentru o perioada de 12 ani, denumita Prima 2.

Numai beneficiarii, detinatori de terenuri agricole, incadrati in categoria fermierilor activi la momentul depunerii aplicatiei, pot beneficia de compensatii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi terenurilor, componenta a Primei 2.

Beneficiarii care detin terenuri agricole si/sau neagricole proprietate a statului si terenuri agricole si/sau neagricole proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) sau asociatiilor acestora beneficiaza numai de sprijinul acordat in baza Primei 1.

Terenul agricol eligibil destinat impaduririi trebuie sa fi fost declarat la APIA in urma cu cel putin 2 ani, respectiv sa acopere minimum doua campanii integrale de primire a cererilor unice de plata pe suprafata (C2014 si C2015), iar pentru acest teren trebuie sa fi fost respectate in aceasta perioada standardele de ecoconditionalitate relevante.

Terenul neagricol reprezinta o suprafata de teren inclusa in blocurile fizice identificate in LPIS care nu este utilizata in scop agricol sau care are utilizare agricola si este incadrata in categoriile de folosinta teren arabil, pajisti permanente si culturi permanente, fiind identificata in LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de intretinere prin respectarea standardelor de ecoconditionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani, respectiv sa acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plata pe suprafata (C2014 si C2016).

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acordat in baza schemei, care inglobeaza toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 si Primei 2, dupa caz, platite pe durata de aplicare a contractului de finantare, este de 7.000.000 euro.

Alocarea financiara pentru sesiunea 01/2016 este de 50.000.000 euro.

Conditii specifice schemei:

  • Lucrarile de impadurire pana la atingerea starii de masiv se executa in baza unui proiect tehnic de impaduriri care respecta Normele tehnice silvice nr. 1, in cazul realizarii de trupuri de padure, sau Normele tehnice silvice nr. 2, in cazul realizarii de perdele forestiere de protectie, elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea nationala in domeniul silviculturii pentru proiectarea si/sau executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.
  • Formulele si schemele de impadurire vor lua in considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori si arbusti utilizate in lucrarile de impaduriri prezentate in anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr.857/2016.
  • Materialul forestier utilizat la lucrarile de impadurire trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Lucrarile de infiintare a plantatiilor forestiere se vor realiza in maximum 2 ani de la data semnarii contractului de finantare.
  • Lucrarile de ingrijire ale arboretelor efectuate dupa inchiderea starii de masiv se vor realiza avandu-se in vedere ca indicele de inchidere a coronamentului sa nu scada sub valoarea de 0,7. Prima lucrare de ingrijire a arboretelor se va realiza in anul 7 sau 8, iar a doua lucrare de ingrijire a arboretelor se va realiza in anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic de impadurire.
  • Plantatia forestiera realizata in baza schemei va fi mentinuta pe suprafata care face obiectul proiectului cel putin pe perioada de implementare a contractului de finantare, respectand conditiile referitoare la realizarea lucrarilor de impadurire, intretinere a plantatiilor si ingrijire a arboretelor prevazute in prezenta schema. Se va avea in vedere ca pe toata perioada cuprinsa intre data finalizarii ultimei lucrari de intretinere a plantatiei si data finalizarii contractului de finantare indicele de inchidere a coronamentului sa nu scada sub valoarea de 0,7.

Beneficiarii schemei care sunt eligibili pentru orice componenta a Primei 2 trebuie sa respecte normele privind ecoconditionalitatea, prevazute de titlul VI din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, stabilite prin legislatia nationala, pe toate terenurile agricole apartinand exploatatiei agricole si pe toata perioada contractului de finantare.

Beneficiarii schemei nu trebuie sa fie beneficiarii altor forme de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeasi suprafata de teren pe perioada de acordare a sprijinului in baza schemei, cu exceptia, dupa caz, a platilor directe (Pilonul I al Politicii Agricole Comune) sau a platilor compensatorii acordate pe suprafata prin masurile de dezvoltare rurala.

In cazul in care beneficiarul demareaza lucrarile de infiintare a plantatiilor in baza schemei incepand cu data de 1 octombrie, acesta poate sa beneficieze pentru anul respectiv de platile directe acordate pe suprafata in baza Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.

In cazul in care beneficiarul demareaza lucrarile de infiintare a plantatiilor in baza schemei inainte de data de 1 octombrie, acesta nu mai poate beneficia de plati acordate pe suprafata in cadrul altor scheme in acel an de depunere a cererilor unice de plata pe suprafata pe parcelele respective.

Pana la varsta exploatabilitatii precizata in proiectul tehnic de impadurire, suprafata care face obiectul proiectului tehnic de impadurire nu va mai putea beneficia de nicio plata acordata pe suprafata agricola prin intermediul Sistemului integrat de administrare si control (IACS).

Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in schema de ajutor de stat si detaliate in Ghidului Solicitantului. Procedura de primire, evaluare, selectie si contractare a cererilor de sprijin, aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 962/2016, este afisata pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro si este disponibila, la cerere, la sediile APIA. Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 876/2016 si este publicat pe site-ul APIA, sectiunea „Masuri de sprijin si IACS”, subsectiunea „Masuri delegate din PNDR”, impreuna cu legislatia specifica si toate materialele necesare.

In sprijinul potentialilor beneficiari, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a dezvoltat o aplicatie pentru depunerea online a cererii de sprijin pentru SubMasura 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” din Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 – 2020. Aplicatia electronica poate fi accesata din butonul dedicat situat pe pagina de inceput a site-ului APIA si este insotita de instructiuni de utilizare.

Selectia Cererilor de sprijin in cadrul sesiunii se efectueaza conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al procesului de selectie si al procesului de verificare a contestatiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.362/2016 si este publicat pe site-ul APIA.

Anuntarea rezultatelor selectiei se va face prin notificarea beneficiarilor de catre Centrele Judetene APIA ca urmare a publicarii pe site-ul APIA a Raportului de selectie aprobat de catre directorul general al DGDR – AM PNDR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE