ANT bovine: cum puteti beneficia de subventie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Crescatorii de bovine beneficiaza de ANT schema decuplata de productie, specia bovine, sectorul carne, prin depunerea cererii unice APIA, pana la 25 mai.

Conditii de eligibilitate

a) la data solicitarii ANTZ 8-B, in exploatatia cu cod ANSVSA din cerere, exista cel putin un animal identificat si inregistrat in RNE, in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;

b) efectivul de bovine pentru care se solicita ANTZ 8-B este identificat si inregistrat in RNE in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare;

c) efectivul de bovine detinut la data de referinta pentru care se solicita ANTZ 8-B este de minim 3 bovine cu varsta de minimum 16 luni si tineret bovin cu varsta de minimum 7 luni la data de referinta;

d) bovinele pentru care solicita ANTZ 8-B nu sunt purtatoare de prima din anii 2013 si/sau 2014 si/sau 2015 si/sau 2016 si/sau 2017 sau sunt purtatoare de prima in aceeasi exploatatie sau sunt purtatoare de prima provenite dintr-un transfer intregral de animale purtatoare de prima.

Alte conditii de acordare:

  • nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea ANTZ 8-B, precum si inscrierea cu intentie in formular a informatiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sanctiuni conform prevederilor legale;
  • orice cerere de plata poate fi retrasa total sau partial, in scris, in orice moment, mai putin in situatiile in care beneficiarul a fost informat cu privire la neconformitatile din cererea sa de sprijin, conform art. 3 din Regulamentul (UE) nr.809/2014;
  • orice animal solicitat in cerere care nu a respectat cumulativ conditiile de eligibilitate este considerat animal cu neconformitati si nu poate fi eligibil;
  • in cazul constatarii unor nereguli/fraude, A.P.I.A. intreprinde demersurile necesare recuperarii sumelor acordate necuvenit conform art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 si/sau aplica prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • nu se acorda nici o plata daca se stabileste ca au fost create conditii artificiale pentru obtinerea platilor aferente schemelor de plata, cu scopul de a obtine un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/masuri de plata conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;
  • structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., Comisiei Europene, Curtii de Conturi a Romaniei si alte structuri competente au dreptul de a verifica informatiile din dosarul cererii unice de plata precum si documentele aflate in legatura cu aceasta, etc (conform art. 47, 48 din Regulamentul UE nr. 1306/2013).

Fermierul trebuie sa declare

  • datele inscrise in formularul de cerere privind solicitarea ANTZ 8-B si in documentele anexate acesteia, sunt reale, complete, corecte si valabile. In caz contrar inteleg si-mi asum respingerea schemei ANTZ 8-B de la plata si voi suporta rigorile prevederilor legale in vigoare;
  • sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse in baza de date APIA, procesate si verificate in vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice si sunt de acord sa fie facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/2001;
  • am depus la dosarul cererii documentele generale si specifice ANTZ 8-B in conformitate cu OMADR nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. In caz contrar inteleg si-mi asum respingerea schemei ANTZ 8-B de la plata;
  • am fost informat asupra conditiilor de eligibilitate si am primit un exemplar din ANGAJAMENTE SI DECLARATII.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE