ANSVSA va face controale pe bani europeni

Facebook
Twitter

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a lansat astăzi trei proiecte confinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) 2007-2013, în valoare de 1,4 milioane de euro.

Prin cele trei proiecte, aproximativ 1.000 de medici veterinari și funcționari din alte ministere se vor instrui. Proiectele „Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situațiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătății publice” și „Îmbunătățirea coordonării interinstituționale și asigurarea coerenței procesului decizional la nivel tehnic și managerial în domeniul siguranței alimentelor” se vor desfășura pe o perioadă de 18 luni. Proiectul „Îmbunătățirea prin creșterea eficacității și a eficienței sistemelor de control oficial în domeniul siguranței alimentelor în România, la nivel județean și la frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile legislației naționale și europene și îmbunătățirea conținutului rapoartelor privind activitățile de control oficial desfășurate” se va derula pe o perioadă de 24 de luni.

„Lansăm astăzi trei proiecte pentru care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat acum doi ani de zile. Este practic vorba de trei proiecte care ne vor ajuta pe noi să ne îmbunătățim sistemul de control oficial și de relaționare cu celelalte instituții ale statului și cu alte ministere, de relaționare cu industria și de a relaționa cât mai rapid și cât mai eficient pe un sistem de colaborare cât mai bun astfel încât să asigurăm, așa cum o facem și o spunem de fiecare dată, siguranța alimentară a cetățeanului”, a declarat președintele ANSVSA, Vladimir Mănăstireanu.

1. Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situațiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătății publice

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.852.500,05 lei, din care 1.574.625,04 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 277.875,01 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea inter- și intra-institutională în ceea ce privește gestionarea situațiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătății publice. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacității ANSVSA și a celorlalte autorități competente cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor în ce privește gestionarea crizelor generate de alimente, care să permită consolidarea încrederii consumatorilor în reacția eficientă a instituțiilor statului în aceste situații.

Proiectul își propune să se adreseze unui grup țintă vizat direct de 280 de persoane, funcționari publici din cadrul autorităților publice implicate în gestionarea crizelor generate de alimente, precum și unui grup țintă vizat indirect, reprezentat de alți inspectori din cadrul ANSVSA, implicați în domeniul siguranței alimentelor și de consumatorii care vor beneficia de materiale de informare și educare.

2. Îmbunătățirea prin creșterea eficacității și a eficienței sistemelor de control oficial în domeniul siguranței alimentelor în România, la nivel județean și la frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile legislației naționale și europene și îmbunătățirea conținutului rapoartelor privind activitățile de control oficial desfășurate

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.911.310,00 lei, din care1.624.613,50 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 286.696,50 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și este coordonat de managerul de proiect Georgeta Popovici.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficacității și a eficienței sistemului de control oficial în domeniul siguranței alimentelor. Scopul proiectului este elaborarea de metodologii de lucru specifice activităților de control oficial din domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală și crearea/dezvoltarea competențelor personalului de conducere cu responsabilități în coordonarea controlului oficial în domeniul alimentelor de origine nonanimală de la nivel județean în vederea realizării cu maximă eficacitate și eficiență a planificării și implementării planului de supraveghere și control din domeniul siguranței alimentelor de origine nonanimală.

Grupul țintă al proiectului este format din 160 funcționari publici, din care 26 angajați de la nivelul autorității centrale, 126 angajați din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și 8 angajați din cadrul Punctelor de Inspecție la Frontieră.

3. Îmbunătățirea coordonării interinstituționale și asigurarea coerenței procesului decizional la nivel tehnic și managerial în domeniul siguranței alimentelor

Valoare totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 2.108.906,00 lei, din care 1.792.570,10 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 316,335.90 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și este coordonat de managerul de proiect Simona Rădulescu.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității administrative în domeniul siguranței alimentelor în România prin îmbunătățirea coordonării interinstituționale și asigurarea coerenței procesului decizional. Scopul proiectului este dezvoltarea capacității de luare a deciziilor în domeniul siguranței alimentelor, de formulare a politicilor publice precum și aceea de îmbunătățire a parteneriatelor interinstituționale, pentru specialiști implicați în domeniul siguranței alimentelor de la nivel central și regional, din cadrul tuturor autorităților competente cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor și cu activități conexe.

Grupul țintă al proiectului este format din 512 specialiști din autoritățile competente din România cu atribuții în domeniul siguranței alimentelor, respectiv Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională a Vămilor, Ministerului Sănătății, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Durabile, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Principalele activități ale proiectului sunt un curs de management de proiect, un workshop în vederea elaborării documentelor Coordonarea siguranței alimentelor la nivel național și a Liniilor directoare privind cooperarea și dezvoltarea domeniului siguranța alimentelor, o sesiune de instruire a managerilor din cadrul autorităților care fac parte din grupul țintă, o sesiune de instruire pentru personalul tehnic din aceste instituții și un curs de formare de formatori pe domeniul siguranței alimentelor.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE