septembrie 23, 2021

ANCPI: sub 5% din terenurile pentru care se primeste subventie au fost cadastrate in 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

In anul 2021, doar 5% dintre terenurile agricole pentru care se primeste subventie APIA au fost cadastrate, lucrarile fiind desfasurate pana in prezent doar pe raza a 18 comune din tara, se arata intr-un raport publicat de ANCPI.

 STADIUL PROGRAMULUI NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

Din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania, pana la data de 31.07.2021 au fost finalizate lucrari de inregistrare sistematica in 116 UAT-uri (din care in 114 UAT-uri in integralitate si in 2 UAT partial), precum si in sectoare cadastrale, cu o suprafata totala aferenta de 3.076.707,46 ha.

In anul 2021 au fost finalizate lucrari de inregistrare sistematica in 18 UAT-uri (din care in 16 UAT-uri in integralitate si in 2 UAT-uri partial), precum si in sectoare cadastrale, cu o suprafata totala aferenta de 564.097,96 ha.

Ø Lucrari de inregistrare sistematica in derulare La data de 31.07.2021 sunt in derulare lucrari de inregistrare sistematica in 1.003 UAT-uri, cu o suprafata estimata de 4.168.785,21 ha.

CONCLUZII PRIVIND INREGISTRAREA SISTEMATICA

Pentru accelerarea lucrarilor de inregistrare sistematica, inca de la nivelul anului 2015, ANCPI a intreprins toate masurile legislative si operationale necesare, inclusiv pentru a incuraja incheierea contractelor de finantare la nivelul sectoarelor cadastrale.

Finantarea multianuala de catre ANCPI a lucrarilor de inregistrare sistematica contractate de UAT-uri la nivelul sectorului cadastral, precum si contractarea si monitorizarea continua a lucrarilor derulate la nivelul intregului UAT, a contribuit la sprijinirea agriculturii, infrastructurii si economiei in general.

Aceasta contributie este semnificativa, deoarece primariile au obligatia sa includa in sectoarele cadastrale ce fac obiectul inregistrarii sistematice:

✓ terenuri agricole care fac obiectul platilor prin APIA;

✓ terenuri care fac obiectul proiectelor de infrastructura de interes national (autostrazi, retele electrice – stalpi LEA, retele de transport gaz etc.).

Pentru asigurarea atingerii acestui obiectiv, ANCPI a actualizat in permanenta siteul special destinat PNCCF, precum si procedurile si documentele necesare demararii si derularii in conditii optime a lucrarilor, precum: Procedura de finantare, Specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale, ghiduri si instructiuni necesare intocmirii acestor lucrari de catre persoanele fizice/juridice autorizate ce vor fi contractate de catre primarii, etc.

Cadastrarea terenurilor, gratuita pentru fermieri

„Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF) este instituit in temeiul Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 7/1996) si in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 294/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Scopul acestui program este inregistrarea tuturor imobilelor de pe teritoriul tarii in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara, fara niciun cost pentru proprietari, persoane fizice sau juridice. Implementarea acestui Program este o necesitate, intrucat va asigura punerea in aplicare a obiectivelor asumate de catre statul roman, precum dezvoltarea agriculturii, infrastructurii, elemente esentiale pentru dezvoltarea economica”, anunta directorul ANCPI.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE