ANAF a publicat ordinul privind noul formular al declarației 101 pentru declararea impozitului pe profit aferent anului 2014

Facebook
Twitter

În Monitorul Oficial de luni, 5 ianuarie 2015, a fost publicat ordinul ANAF cu noul formular al declarației 101 privind impozitul pe profit aferent anului 2014. Totodată, se aduc modificări în ceea ce privește sumele cuprinse în declarația 100 aferentă bugetului de stat.

Ordinul publicat luni actualizează formularele:
 a) declarația privind impozitul pe profit cod 14.13.01.04, prin care se aproba un nou formular al declarației anuale de impozit pe profit formular 101;
b) se modifica procedura de declarare pentru mai multe categorii de impozite declarate la buget prin formularul „Declarație privind obligațiile de plata la bugetul de stat cod 14.13.01.99/bs.

Acestea se referă în principal la declararea impozitului pe venitul din dividende distribuite la persoanele fizice, impozitul pe venitul din dobânzi, impozitul pe venitul din premii, impozitul pe veniturile din alte surse datorat de persoanele fizice.Tot acest act normativ modifica modul de declarare la bugetul de stat a contribuției pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cunoscuta ca taxa claw-back.

Declarația privind impozitul pe profit anual 101 se va depune în funcție de regimul fiscal al contribuabilului, astfel:

  • până în data de 25 februarie 2015, de către asociații și fundații, persoane fără scop patrimonial;
  • până în data de 25 februarie 2015, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit care obtin majoritatea veniturilor din cultura cerealelor, cultura plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura;
  • până în data de 25 martie 2015, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, ce au exercițiul fiscal același cu anul calendaristic. În această categorie, regăsim marea majoritate a contribuabililor plătitori de impozit pe profit;
  • contribuabilii plătitori de impozit pe profit, ce au un exercițiu fiscal diferit de exercițiul calendaristic, depun declarația 101 pana pe data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea exercițiului fiscal modificat;
  • persoanele juridice care se dizolva cu lichidare pe parcursul anului, au obligația sa depună Declarația anuală de impozit pe profit până cel târziu la data depunerii situațiilor financiare lichidative.

Modificarea Declarației 101 s-a impus din următoarele considerente principale:

  • existenta scutirii la plata a profitului reinvestit, aplicabilă începând cu data de 01 iulie 2014;
  • existenta mai multor categorii de venituri neimpozabile introduse în legislație de la 01 ianuarie 2014, cum ar fi veniturile din cedarea participațiilor la o societate afiliată din România sau din Comunitate, când cedentul deține mai mult de 10% din capitalul social al societății la care se cesionează participația, pe o perioada mai mare de 1 an;
  • alte situații punctuale, cum ar fi deducerea unei sponsorizări pe o perioada de 7 ani sau o noua procedura de înregistrare a cheltuielii cu ajustarea TVA când legislația taxei pe valoarea adăugată o impune.

Ca și în anii precedenți, declarația se poate depune la organul fiscal competent, în format pdf cu fisier xml atașat, direct la registratura organului fiscal, pe suport CD și hârtie sau prin transmitere electronica la distanță. 

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE