Amenajamentul pastoral va fi obligatoriu din 2018 pentru accesarea subventiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Pentru a accesa fonduri europene aferente platilor pe suprafata, utilizatorii de pajisti, persoane fizice si juridice, in calitate de proprietari si/sau detinatori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligatia ca anual sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din zilele perioadei de pasunat, sau cosirea cel putin o data pe an a vegetatiei, se arata intr-un raspuns APIA, oferit la solicitarea StiriAgricole.ro.

Incepand cu anul 2018, este obligatorie aplicarea amenajamentul pastoral, conform Legii nr.16/2016, publicata deja in Monitorul Oficial. In prezent, consiliile locale au obligatia sa elaboreze amenajamentul pastoral, aceasta nefiind o conditie de eligibilitate a cererilor depuse de catre fermieri in anul de cerere 2015 sau 2016.

Potrivit noilor modificare legislative, utilizatorul de pasuni si fanete este:

1. crescatorul de animale, persoana fizica, avand animalele inscrise in Registrul national al exploatatiilor (RNE)/crescator de animale, persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, avand animale proprii sau ale fermierilor membri inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanete, conform clasificarii statistice a activitatilor economice in UE pentru productia vegetala si animala, care detine legal dreptul de folosinta asupra suprafetei agricole si care valorifica pasunea prin pasunare cu efective de animale sau prin cosire cel putin o data pe an.

2. persoana fizica ori persoana juridica de drept privat care are la dispozitie, in conditiile legii, suprafata agricola, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pasuni si fanate si care o valorifica prin cosire cel putin o data pe an.

Pretul concesiunii/inchirierii se stabileste tinand cont de echilibrul financiar dintre valoarea productiei de iarba disponibila si obligatiile care ii sunt impuse utilizatorului pajistii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral.

Unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, au obligatia de a include in cadrul documentatiei de concesiune sau inchiriere a pajistilor permanente amenajamentul pastoral si conditii speciale de indeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Consiliile locale au obligatia sa aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajistile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritoriala in cauza, intocmite de catre specialistii din cadrul primariilor, al directiilor judetene pentru agricultura si din cadrul camerelor agricole judetene aflate in subordinea consiliului judetean si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau de catre specialistii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, dupa caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajisti Brasov, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

O alta modificare asupra legii prevede ca beneficiarul subventiilor sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc utilizarea legala a terenului agricol sau o copie a anexei nr.24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, daca este cazul, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lid d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE