Ajutor National Tranzitoriu si pentru exploatatiile de bovine nou infiintate

Facebook
Twitter

Ajutorul National Tranzitoriu urmeaza sa fie extins si pentru crescatorii de bovine care au exploatatii nou infiintate, potrivit unui proiect de lege publicat pe site-ul MADR.

Mai exact, incepand cu anul de cerere 2016, se acorda ANTZ fermierilor crescatori de bovine si pentru exploatatiile nou infiintate in perioada cuprinsa intre data inceperii depunerii cererii unice a anului anterior si ultima zi inainte de data inceperii depunerii cererii unice in anul in curs.

Pentru a primi Ajutorul National Tranzitoriu acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulativ:

 • a) detin un efectiv minimum de 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la data ultimei zile inainte de data inceperii depunerii cererii unice pentru anul in curs inregistrate in RNE;
 • b) la data solicitarii ANTZ exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;

Prin exceptie de la regula de mai sus, pentru anul de cerere 2016 exploatatiile noi sunt cele infiintate in perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2015 si ultima zi inainte de data inceperii depunerii cererii unice in anul 2016.

Incepand cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevazuta la art. 62 lit. a) se acorda fermierilor crescatori de bovine, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) la data solicitarii ANTZ, exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • b) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in anul de cota de referinta corespunzator anului de intrare in schema de plata;
 • c) solicitantul sa fie inregistrat in sistemul de administrare a cotelor de lapte in anul de cota 2014- 2015.

Incepand cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevazuta la art. 62 lit. a) se acorda si fermierilor crescatori de bovine, neinregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte pana la data de 1 aprilie 2015, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) la data solicitarii ANTZ, exploatatia sa fie inregistrata in RNE in care exista cel putin un animal identificat si inregistrat in conformitate cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine;
 • b) solicitantul sa fi livrat si/sau vandut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte in perioada cuprinsa intre data inceperii depunerii cererii unice a anului anterior si ultima zi inainte de data inceperii depunerii cererii unice in anul in curs;
 • c) sa aiba incheiat un contract pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plata, cu un cumparator si cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea a minimum 3 tone de lapte sau, in cazul vanzarilor directe, sa detina carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispozitie de incasare a valorii aferente laptelui comercializat/factura fiscala care sa ateste vanzarea a minimum 3 tone de lapte.

O alta modificare apare si in cadrul articolului 67, care va avea urmatorul cuprins: „Toti fermierii care solicita ANTZ trebuie sa prezinte adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, care atesta ca efectivul de animale existent in exploatatia cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverintei, identificat si inregistrat in RNE, este cuprins in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor”, se arata in proiectul de lege.

Fermierii pot face dovada livrarii laptelui, in cantitate de minim 3 tone, prin unul din urmatoarele documente:

 • a) copie de pe cel putin un contract cu un cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura fiscala sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte;
 • b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vanzare directa a laptelui;
 • c) copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vanzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica;
 • d) copie de pe factura fiscala/bonuri fiscale de vanzare directa a laptelui pentru PFA, II, IF si SC.

Documentul specific care insoteste cererea unica de plata este copia de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita ANTZ/copie de pe documentele care atesta iesirile din efectiv, dupa caz, in cazul exploatatiilor infiintate potrivit prevederilor art.651 si/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de prima in anii anteriori.

In cazul ANTZ se poate efectua si transferul unor parti ale exploatatiei, respectiv transferul exploatatiei cu cod ANSVSA.

Dreptul la prima obtinut in anii anteriori, pentru schema decuplata de productie, specia bovine, prevazuta la art.62 lit. b), poate fi cedat pe baza unei declaratii notariale, cu conditia ca cesionarul sa detina o exploatatie cu cod ANSVSA, la data solicitarii, in care sa existe cel putin un animal identificat si inregistrat, in conformitate cu legislatia sanitar-veterinara in vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine, potrivit actului normativ aflat in dezbatere publica pe site-ul MADR.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE