Ajutor financiar european de 5,4 milioane de euro pentru crescatorii de porci

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un proiect de Hotarare de Guvern privind modul de alocare a sprijinului european special, in valoare de 10,8 milioane de euro.

Suma prevazuta pentru Romania in anexa la Regulament este echivalentul in lei a 10.896.083 euro, calculat la rata de schimb din data de 31 august 2016, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea si inchiderea conturilor, garantiile si utilizarea monedei euro, precum si ale art. 1 alin. (2) din Regulament.

Din suma prevazuta la alin.(1) se distribuie echivalentul in lei a sumei de 5.448.041,5 euro pentru producatorii de carne de porc, care se asigura din Fondul European de Garantare Agricola – FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016.

Potrivit prevederilor art. 2 din Regulament, se acorda sprijin suplimentar in valoare egala cu suma prevazuta la alin. (2), in aceleasi conditii de eligibilitate. Resursele financiare necesare sprijinului suplimentar prevazut de prezenta hotarare se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 40 „Subventii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Ajutorul financiar prevazut la art.2 alin.(2) si (3) se acorda crescatorilor de porcine, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • a) detin exploatatii autorizate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru cresterea si ingrasarea porcinelor, inregistrate in Registrul national al exploatatiilor asa cum este definit la art. 1 pct. 15 din Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • b) au livrat direct sau prin terti si au clasificat porci in abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 1 septembrie 2015 -31 mai 2016.

Suma cuvenita fiecarui producator agricol se calculeaza de catre A.P.I.A. prin impartirea sumei prevazute la art. 2 alin.(2) si (3) la efectivul de porci livrati si clasificati in abatoare autorizate, in perioada 1 septembrie 2015-31 mai 2016, dar nu la mai mult de 9.000 de capete, inclusiv, pe beneficiar.

Producatorii care au livrat in perioada prevazuta la alin.(1) maximum 9.000 capete porcine, se incadreaza la activitatea agricultura la scara mica, potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Regulament.

Producatorii care au livrat in perioada prevazuta la alin.(1) peste 9.000 capete porcine, se incadreaza la activitatea aplicarea unor metode de productie care nu dauneaza mediului si climei, potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.d) din Regulament.

Pentru obtinerea ajutoarelor financiare prevazute la art. 2 alin.(2) si (3), producatorii agricoli depun cererea la centrul judetean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucuresti, insotita de documente specifice, pana la data de 8 decembrie 2016.

Documentele specifice care insotesc cererea pentru acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 2 alin.(2) si (3) sunt urmatoarele:

  • a) copii de pe facturile si rapoartele de clasificare, care sa ateste livrarea directa sau prin terti si clasificarea porcilor in abatoare autorizate, in perioada 1 septembrie 2015 – 31 mai 2016, pentru cazul prevazut la art.4 alin.(2);
  • b) copii de pe avizele de insotire si rapoartele de clasificare care sa ateste sacrificarea in abatoare autorizate proprii/copii de pe facturile si rapoartele de clasificare care sa ateste livrarea directa sau prin terti si clasificarea porcilor in abatoare autorizate, in perioada 1 septembrie 2015 – 31 mai 2016, precum si copia autorizatiei integrate de mediu, pentru cazul prevazut la art.4 alin.(3).

Pentru livrarile efectuate de beneficiarii care au accesat masura 215 – Plati in favoarea bunastarii animalelor – pachetul a) – Porcine din cadrul PNDR 2007-2013, raman valabile copiile documentelor depuse odata cu deconturile justificative, aferente perioadei 1 septembrie 2015 – 31 mai 2016, pentru aceasta masura.

A.P.I.A. va prelua datele operate si verificate din aplicatia electronica gestionata pentru masura 215 – Plati in favoarea bunastarii animalelor-pachetul a) – Porcine din cadrul PNDR 2007-2013, referitoare la documentele beneficiarilor pentru exploatatiile cu cod ANSVSA privind efectivele livrate, si vor fi completate cu datele din rapoartele de clasificare depuse de solicitanti.

Platile pentru ajutorul prevazut la art. 2 alin.(2) si (3) se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2016.

Autoritatea competenta comunica Comisiei, pana la data de 15 octombrie 2017, sumele platite, numarul si tipul beneficiarilor si evaluarea eficacitatii masurii potrivit art. 3 lit. b) din Regulament.

A.P.I.A. elaboreaza procedurile detaliate de verificare a cererilor si a conditiilor de eligibilitate, care se aproba prin decizie a directorului general al A.P.I.A.

A.P.I.A. elaboreaza modelul cererii de solicitare a ajutoarelor financiare prevazute la art. 2 alin.(2) si (3) si pune la dispozitia solicitantilor, prin centrele locale/judetene, formularele de cereri, care se completeaza, se depun, se inregistreaza, se verifica si se centralizeaza la centrele judetene conform procedurilor interne.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE