septembrie 30, 2022

Ajutor de minimis pentru juninci, vitele de rasa si tauri de reproductie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Ministerul Agriculturii a lansat in dezbatere publica, pe propriul site, o Hotarare de Guvern prin care se vor aloca fonduri pentru un ajutor de minimis dedicat achizitionarii de juninci si vitele din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne.

Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor din domeniul zootehnic care isi desfasoara activitatea in sectorul productiei primare, in vederea ameliorarii valorii genetice a septelului de animale:

 • pentru achizitionarea de juninci si vitele din rase specializate de taurine si/sau
 • pentru achizitionarea de juninci din specia bubaline si/sau
 • pentru achizitionarea de tauri de reproductie din rase de carne

Beneficiarii schemei sunt intreprinderile / intreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) si c), respectiv:

 • a) crescatori de taurine/bubaline, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • b) crescatori de taurine/bubaline, persoane fizice care detin atestat de producator emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • c) crescatori de taurine/bubaline, persoane juridice, precum si orice forme asociative cu personalitate juridica constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achizitionarea de juninci si/sau vitele din rase specializate de taurine prevazute in anexa nr. 1, beneficiarii, asa cum sunt prevazuti la art. 4 alin. (2), trebuie sa detina minimum 3 capete si maximum 10 capete de vaci / beneficiar.

Achizitionarea de juninci si/sau vitele din rase specializate de taurine conform prevederilor alin. (1) se realizeaza pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele / beneficiar, iar numarul maxim de juninci si/sau vitele din rase specializate de taurine pentru care se acorda ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar.

Pentru obtinerea ajutorului de minimis prevazut la art. 4 alin.(1) lit.a), beneficiarii prevazuti la art.4 alin.(2) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sa detina un efectiv de vaci potrivit prevederilor alin. (1), identificate si inregistrate in RNE, pâna la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri;
 • b) junincile si/sau vitelele achizitionate sunt din rasele specializate de taurine cuprinse in lista prevazuta in anexa nr. 1;
 • c) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului si al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si mânzat si a produselor din carne de vita si mânzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.
 • d) se obliga, prin angajament scris, sa mentina in exploatatie junincile si/sau vitelele din rase specializate achizitionate pe o perioada de minimum 3 ani incepând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
 • e) se obliga, prin angajament scris, sa inscrie in Registrul Genealogic, sectiunea principala, junincile si/sau vitelele achizitionate in baza prezentei hotarâri si produsii obtinuti din acestea, in cazul raselor pentru care se face reproductie in rasa pura, conform standardelor de rasa.

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achizitionarea de juninci din specia bubaline din rasa prevazuta in anexa nr.1, beneficiarii, asa cum sunt prevazuti la art. 4 alin. (2), trebuie sa detina minimum 1 cap si maximum 10 capete bivolite /beneficiar.

Numarul maxim de juninci din specia bubaline pentru care se acorda ajutor de minimis este de 10 capete/beneficiar.

Pentru obtinerea ajutorului de minimis prevazut la art.4 alin.(1) lit.b), beneficiarii prevazuti la art.4 alin.(2) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sa detina un efectiv de bivolite potrivit prevederilor alin.(1), identificate si inregistrate in RNE, pâna la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri;
 • b) junincile din specia bubaline achizitionate sunt din rasa cuprinsa in lista prevazuta in anexa nr. 1;
 • c) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului si al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si mânzat si a produselor din carne de vita si mânzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;
 • d) se obliga, prin angajament scris, sa mentina in exploatatie junincile din specia bubaline achizitionate pe o perioada de minimum 3 ani incepând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
 • e) se obliga prin angajament scris sa inscrie in Registrul Genealogic, sectiunea principala, junincile din specia bubaline achizitionate in baza prezentei hotarâri si produsii obtinuti din acestea, in cazul raselor pentru care se face reproductie in rasa pura, conform standardelor de rasa.

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achizitionarea de tauri de reproductie din rase specializate de carne prevazute in anexa nr. 1, beneficiarii, asa cum sunt prevazuti la art. 4 alin. (2), trebuie sa detina minimum 40 capete de vaci si/sau vitele si/sau juninci pe beneficiar, cu exceptia celor din localitatile din zona montana, prevazute in „Ghid-informativMMC-zone-eligibile.xlsx” pentru Programul National de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014 – 2020, care trebuie sa detina minimum 10 capete de vaci si/sau vitele si/sau juninci pe beneficiar.

Achizitionarea de tauri de reproductie din rase de carne conform prevederilor alin.(1) se realizeaza respectând proportia de un taur la 40 de capete vaci si/sau vitele si/sau juninci detinute de beneficiar.

Numarul maxim de tauri de reproductie din rase de carne care poate fi achizitionat de un beneficiar, trebuie sa corespunda, aplicând proportia prevazuta, unui numar de 200 capete vaci si/sau vitele si/sau juninci.

Lista cu rasele specializate pentru achizitionarea de juninci si viţele din rase specializate de taurine si/sau juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne

rase

Pentru obtinerea ajutorului de minimis prevazut la art. 4 alin. (1) lit. c), beneficiarii prevazuti la art.4 alin.(2) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sa detina un efectiv de vaci si/sau vitele si/sau juninci potrivit prevederilor alin.(1), identificate si inregistrate in RNE, pâna la data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri;
 • b) taurii achizitionati sunt din rasele specializate de taurine cuprinse in lista prevazuta in anexa nr. 1;
 • c) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului si al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si mânzat si a produselor din carne de vita si mânzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.
 • d) se obliga, prin angajament scris, sa mentina in exploatatie taurii de reproductie din rase de carne achizitionati pe o perioada de minimum 3 ani incepând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat.
 • e) se obliga prin angajament scris sa inscrie in Registrul Genealogic, sectiunea principala, taurii de reproductie din rase de carne achizitionati in baza prezentei hotarâri si produsii obtinuti din acestia, in cazul raselor pentru care se face reproductie in rasa pura, conform standardelor de rasa;
 • f) beneficiarii din zona montana se obliga, prin angajament scris, sa solicite, in termen de 30 zile de la achizitia taurului, autorizatia pentru functionarea unui punct de monta, conform prevederilor art.4 din Normele tehnice privind organizarea si functionarea statiunilor si punctelor comunale de monta aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului si al ministrului administratiei si internelor nr. 861 din 3 noiembrie 2003.

Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (3) lit. d), art. 6 alin. (3) lit. d) si art. 7 alin. (4) lit. d), in caz de forta majora, respectiv boala sau mortalitati, junincile si/sau vitelele din rase specializate de taurine achizitionate / junincile din specia bubaline achizitionate / taurii de reproductie din rase de carne achizitionati, pot fi inlocuite cu animale identificate si inregistrate in RNE si Registrul genealogic, in aceleasi conditii de rasa, valoare genetica, vârsta si pret, cu obligatia depunerii documentelor justificative si a completarii documentatiei initiale in mod corespunzator.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor, este de:

 • a) maximum 5.000 lei/cap juninca din rasa specializata de taurine de lapte, respectiv maximum 2500 lei/cap vitea din rasa specializata de taurine de lapte achizitionata potrivit prevederilor prezentei hotarâri;
 • b) maximum 6.000 lei/cap juninca din rasa specializata de taurine de carne, respectiv maximum 3000 lei/cap vitea din rasa specializata de taurine de carne, achizitionata potrivit prevederilor prezentei hotarâri;
 • c) maximum 4.500 lei/cap juninca din specia bubaline achizitionata potrivit prevederilor prezentei hotarâri;
 • d) maximum 8.000 lei/cap de taur de reproductie din rase de carne achizitionat in baza prevederilor prezentei hotarâri.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

In cazul nerespectarii prevederilor de la art. 5 – 7, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga penalitati si dobânzi, de la data incasarii acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarâre sunt de 18.150.000 lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânatoare”, titlul 40 „Subventii”, art. 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se platesc intreprinderilor incepând cu data de 21 noiembrie 2016.

Documente necesare

In vederea obtinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin.(2), inainte de depunerea cererii, se prezinta la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a caruei raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale si solicita intocmirea situatiei prevazute la alin. (2).

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru beneficiarii prevazuti la alin.(1), intocmesc situatii privind sumele primite anterior de acestia in baza hotarârilor de Guvern prevazute la art.13 alin.(3), pentru calcularea sumelor ramase si potential a fi primite prin prezenta schema de ajutor de minimis.

Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevazuti la art.4 alin.(2), care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la art.5 -7, si pentru care Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, au calculat, conform alin. (2), o suma minima ramasa de 2.500 lei sau 3000 lei sau 4500 lei sau 5000 lei sau 6000 lei sau 8000 lei in functie de categoria de animale achizitionate, intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 si le depun de la data publicarii prezentei hotarâri pâna la data de 21 octombrie 2016, la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti pe a carui raza teritoriala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare numar de animale, insotite de urmatoarele documente:

 • copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica, sau dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
 • copie a atestatului de producator, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificarile si completarile ulterioare in cazul persoanelor fizice;
 • copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrul Comertului, in cazul persoanelor juridice si in cazul beneficiarilor prevazuti la art. 4 alin. (2) lit. a), precum si copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica;
 • declaratie pe proprie raspundere conform anexei nr. 2, partea B;
 • dovada cont activ banca/trezorerie;
 • document care atesta numarul de vaci/vitele/juninci sau bivolite inscrise in RNE, la data depunerii cererii, eliberat in functie de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor – SNIIA;
 • angajamentele prevazute la art. 5 alin.(3) lit. d) si e) sau la art.6 alin.(3) lit. d) si e) sau la art.7 alin.(4) lit. d) si e);
 • copia facturii fiscale de achizitie/filei carnetului de comercializare a junincilor si/sau vitelele din rase specializate de taurine si/sau a junincilor din specia bubaline si/sau a taurilor de reproductie din rase de carne;
 • copii ale certificatelor de origine a junincilor si/sau vitelelor din rase specializate de taurine si/sau a junincilor din specia bubaline, precum si ale taurilor de reproductie din rase de carne, vizate de Oficiul judetean de zootehnie, care se depun pâna la data de 10 noiembrie 2016;
 • copie a buletinului de insamântari artificiale/adeverintei de monta naturala, in cazul achizitionarii junincilor din rase specializate de taurine si bubaline, din care sa reiasa gestatia de minimum 3 luni;
 • formularul de miscare F2/document de miscare, emis de medicul veterinar de libera practica imputernicit/utilizatorul Sistemului National de Identificare si Inregistrare a animalelor, avizat de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor judeteana depus in termen de maximum 15 zile de la data incasarii ajutorului de minimis. Viza Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene certifica faptul ca miscarea animalelor a fost inregistrata in baza nationala de date.

Ajutorul de minimis acordat in temeiul prezentei hotarâri este avut in vedere pentru a fi dedus din orice schema viitoare de ajutor de minimis sau de ajutor de stat acordata pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea / valoarea maxima stabilita pentru respectivul ajutor de minimis.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE