Agricultura pe credit. Tot ce trebuie să știe un fermier pentru a putea accesa credite, cu adeverințe de la APIA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Începând cu data de 06.08.2014, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va elibera adeverinţe pentru beneficiarii Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă– Campania 2014, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile cu care a încheiat convenţii în acest sens.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) garantează creditelea cordate de bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie. Toate convenţiile încheiate între APIA, bănci și Fondul de Garantarevor fi postatepe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

În baza acestor documente, la solicitarea scrisă a fermierului, centrul judeţean sau local al APIA, unde agricultorul a depus cererea în Campania SAPS 2014, va elibera o adeverinţă prin care confirm faptulcă fermierul a depus cererea de plată pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) pentru anul 2014 şi că au fost finalizate controalele şi verificările administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare. Pot beneficia de această adeverinţă fermierii selectaţi la controlul pe teren (classic sau teledetecţie) numai după finalizarea acestor controale.

De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului poate fi de până la 90% din suma cuvenită aferentă SAPS, respectiv 120 euro/ha, denominată în lei astfel:

  1. pentru creditele acordate de Banca Creditoare până la data de 29.09.2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului;
  2. pentru creditele acordate de Banca Creditoare începând cu data de 30.09.2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 30.09.2014.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin APIA, băncile trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși RON – ROBOR 6M + maxim 4% (APIA) și RON – ROBOR 6M + maxim 4,5% (AFIR), iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, banca trebuie să facă dovada că, în perioada 2008-2012, a acordat credite beneficiarilor axei I – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, axei III – Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale, și axei IV Leader, din Programul Naţional de Dezvolare Rurală (PNDR) 2007-2013.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE