septembrie 27, 2021

Agricultura ecologica: mai sunt două săptămâni pentru solicitarea subventiilor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Fermierii mai au la dispoziție două săptămâni pentru a depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătățirea calității produselor ecologice în sectorul agricultura ecologica.

Data limită este 15 octombrie 2013, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 4.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Ajutorul specific se acordă pentru exploatațiile din producția vegetală și animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultura ecologica și care se află în perioada de conversie, adică în perioada de trecere de la agricultura convențională la agricultura ecologica.

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • sunt înregistraţi  în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultura ecologica, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţia Agricola  de Dezvoltare Rurală Botosani;
  • deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de către MADR;
  • deţin un document justificativ/certificat de conformitate/master, certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul;
  • se menţin în sistemul de agricultura ecologica pe o perioadă de 5 ani.

Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii din producţia vegetală:

  • suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente;
  • respectarea normelor de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC şi cerinţele legale în materie de gestionare – SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România), dacă solicită şi sprijin pentru suprafaţă

Ajutorul specific pentru agricultura ecologica nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie. Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la centrul judeţean A.P.I.A. pe raza căruia se află suprafaţa mai mare pentru exploataţiile din domeniul vegetal.

Pentru exploataţiile din domeniul creşterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la Centrul judeţean APIA pe raza căruia se află înregistrat sediul social al persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Controlul la faţa locului se efectuează pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 1 noiembrie 2013. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale în conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru mai multe informaţii poate fi consultat site-ul APIA., www.apia.org.ro, unde se află modelul de cerere şi instrucţiunile de completare, ghidul solicitantului şi toate formularele necesare.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE