AFIR: schema de plata pentru micii fermieri

Facebook
Twitter

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plati directe catre fermieri) pentru cel putin un an si care se angajeaza sa transfere definitiv altui fermier intreaga lor exploatatie si drepturile de plata corespunzatoare.

Submasura 6.5 „Schema pentru micii fermieri” are ca scop comasarea terenurilor/ exploatatiilor si reducerea gradului de fragmentare a exploatatiilor agricole. Sprijinul va fi acordat sub forma de plata anuala incepand cu anul semnarii Contractului de finantare si pana la data de 31.12.2020.

Beneficiarii eligibili

Solicitantii (persoane fizice/ reprezentantii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– sa fie persoane fizice sau juridice romane;

– sa actioneze in nume propriu;

– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare;

– sa fi aplicat cel putin un an Schema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I;

– sa detina integral in proprietate exploatatia (cel putin terenurile sau terenurile si animalele care au facut obiectul sprijinului in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmeaza a fi transferata/ care a fost transferata;

– sa se angajeze sa transfere definitiv/ sa fi transferat definitiv catre alt fermier intreaga saexploatatie (cel putin terenurile sau terenurile si animalele care au facut obiectul sprijinului

in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) si drepturile de plata corespunzatoare;

– sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in orice etapa de derulare a proiectului.

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1.

Contextul adoptarii acestei masuri

Aceasta submasura are in vedere ca, in plus fata de transferurile privind drepturile de proprietate, cedarea terenurilor in mod voluntar de catre unii fermieri in favoarea altor fermieri sa poata fi realizata si prin cedarea pe termen lung a dreptului de folosinta (ex. arenda), in scopul facilitarii comasarii terenurilor/exploatatiilor si, prin urmare, alaturi de alte masuri, a restructurarii fermelor.

Sub-masura ar aborda si problema nivelului foarte ridicat de fragmentare al exploatatiilor agricole din Romania si ar contribui la cresterea productivitatii si competitivitatii.

In acelasi timp, prin intermediul acestei sub-masuri se vor prioritiza acei fermieri care transfera exploatatii mai mici si, de asemenea, exploatatiile din acele zone unde terenul agricol are un potential ridicat de productie. Sub-masura acopera nevoia de restructurare si de modernizare a fermelor mici si orientarea acestora catre piata.

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE

RECOMANDĂRI ȘTIRIAGRICOLE